Medicin mod depression til børn og unge

I anledning af et indslag i 21 Søndag på DR1 den 1. maj 2011 om selvmordsrisikoen ved anvendelsen af SSRI-lægemidler, også kendt som ”lykkepiller”, til børn og unge kan Lægemiddelstyrelsen oplyse følgende:

“SSRI-præparater (SSRI er en forkortelse, der står for selektive serotonin genoptagehæmmere) er en type medicin, der anvendes til behandling af depression og en række angsttilstande.

Der er i Danmark godkendt lægemidler med indhold af seks forskellige lægemiddelstoffer af typen SSRI: Fluoxetin, citalopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamin og escitalopram.

Af disse er det kun nogle af de præparater, der indeholder fluoxetin, som er godkendt til behandling af depression hos børn og unge (moderat-svær depression hos børn over 8 år).

Derudover er en række præparater indeholdende sertralin samt fluvoxamin godkendt til behandling af obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD), men ikke godkendt til behandling af depression hos børn og unge. Andre SSRI-lægemidler er ikke godkendt til anvendelse til børn og unge.

Generelt er der i produktresumeerne og i patientinformationen for medicin, der indeholder SSRI, en advarsel om en øget hyppighed af selvmordsrelateret adfærd ved behandling med SSRI-præparater. Børn og unge, der behandles med SSRI, bør derfor overvåges omhyggeligt for selvmordssymptomer.

 

Lægerne har fri ordinationsret

Når Lægemiddelstyrelsen godkender et lægemiddel, fastsættes der et indikationsområde (anvendelsesområde), som fremgår af produktresumeet. Indikationsområdet angiver de sygdomme m.m., som den virksomhed, der bringer lægemidlet på markedet, i sin ansøgning har dokumenteret, at lægemidlet virker imod. Så selvom det er velkendt – og i andre sammenhænge dokumenteret – at lægemidlet også virker mod andre sygdomme eller i andre aldersgrupper, vil det ikke fremgå af det godkendte indikationsområde, hvis ikke virksomheden har ansøgt om det.

En læge kan ordinere et lægemiddel til behandling af en sygdom hos en patient, uafhængigt af om medicinen er godkendt til den pågældende anvendelse eller ej. Det er en følge af lægernes frie ordinationsret. Lægen vil i en sådan situation foretage en nøje afvejning af de forventede fordele og ulemper for den enkelte patient.

Uanset om lægemidlet er godkendt til børn eller unge, skal læger, som anvender SSRI i behandlingen af denne aldersgruppe, være opmærksom på Sundhedsstyrelsens Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser (10. december 2007).

 

Nye brugere i alderen 0-17 år i 2010 – fordelt på den type læge, der skrev recepten ud

Ud fra oplysningerne i Lægemiddelstyrelsens lægemiddelstatistikregister har vi undersøgt, hvilke typer læger, der er registreret som dem, der har udskrevet den første recept til nye brugere af antidepressiv medicin af typen SSRI (’lykkepiller’) i gruppen af børn og unge op til 18 år i 2010 (se nedenstående tabel). Ved nye brugere forstås i denne sammenhæng brugere, der ikke har indløst en recept på medicin af typen SSRI siden 1994. Der var i alt 2802 børn og unge, der blev sat i behandling for første gang i 2010.

Tallene i tabellen skal tages med et vist forbehold, fordi datakvaliteten på dette område ikke er optimal. Det skyldes, at den alment praktiserende læge kan komme til at figurere som den, der har skrevet recepten ud, selvom recepten er udskrevet af en anden læge. Det sker, fordi nogle apotekssystemer per automatik registrerer den alment praktiserende læge som receptudskriver. Apotekspersonalet skal efterfølgende ændre oplysningerne manuelt, hvilket kan blive glemt. Lægemiddelstyrelsen kender ikke omfanget af denne type fejl, men den betyder, at de alment praktiserende lægers andel af ordinationerne med sikkerhed er overrepræsenteret i forhold til speciallægernes og sygehuslægernes. Tallene afslører heller ikke, om den alment praktiserende læge har konsulteret en børne- og ungdoms psykiatrisk speciallæge, inden vedkommende udskrev recepten.

Lægetype

Aldersgruppe 0-12 år

Aldersgruppe 13-17 år

Almene læger

49

1596

Speciallæger

73

204

Hospitals-og afdelingslæger

125

631

Andre

29

95

Sertralin sælger mest

Nedenfor ses en oversigt over salget af SSRI-præparater til børn og unge fordelt på de enkelte præparater uanset hvilken sygdom, lægemidlerne er anvendt til. Som det ses, er salget af sertralin det største blandt SSRI-præparaterne, og som nævnt ovenfor er sertralin godkendt til behandling af børn med OCD. Men i oversigten konstateres der også et betydelig salg af SSRI-præparater, der ikke er godkendt til børn og unge.

Tabel over salget af SSRI-præparater i 2010 hos børn og unge i Danmark opgjort efter antallet af patienter, for hvem der blev indløst en recept:

SSRI-præparat

 Aldersgruppe

Antal personer

Alle

0-12 år

570

13-17 år

5.107

Fluoxetin

0-12 år

75

13-17 år

758

Citalopram

0-12 år

128

13-17 år

1.795

Paroxetin

0-12 år

10

13-17 år

106

Sertralin

0-12 år

346

13-17 år

2.136

Fluvoxamin

0-12 år

1

13-17 år

1

Escitalopram

0-12 år

24

13-17 år

609

Der er til Lægemiddelstyrelsen rapporteret om et selvmordsforsøg, men aldrig om et fuldbyrdet selvmord, hos børn og unge i Danmark efter indtagelse af SSRI. “

Kilde: Lægemiddelstyrelsen 3.5.2011

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*