Novo Nordisk Prisen 2020 til Merete Nordentoft

Professor Merete Nordentoft fra Københavns Universitet modtager i år en stor hæder for mere end to årtiers forskning indenfor psykiatrien. Hæderen kommer i form af Novo Nordisk Prisen som hun modtager sammen med professor Preben Bo Mortensen fra Aarhus Universitet.

Hos DepressionsForeningen er vi meget glade for at Novo Nordisk Fondens priskomite med denne uddeling giver en stor anerkendelse til Nordentoft og Mortensens forskning for at finde årsagerne til fem af de mest alvorlige psykiske lidelser: depression, bipolare lidelser, ADHD, autisme og skizofreni.

Vi er begejstrede over, at den viden som er så vigtig for vores arbejde for depressionsramte og pårørende bliver anerkendt med en så flot pris, fordi det er med til at sende et signal og understrege vigtigheden af en bedre forståelse for psykiske lidelser både for dem det rammer, og mennesker og miljøer omkring dem.

Merete Nordentoft bliver især anerkendt for sine kliniske socialpsykiatriske studier og banebrydende undersøgelser af selvmord og andre dødelighedsrisici, som mennesker med psykiske lidelser er udsat for. Det er væsentligt for vores sag, da studier viser, at halvdelen af dem der tager deres eget liv har en depression.

Som samarbejdspartner i Det nationale partnerskab for selvmordsforebyggelse ser vi synergi imellem den forståelse for psykiske lidelser Nordentoft og Mortensens forskning har skabt, og arbejdet med at forbedre den psykiske sundhed og selvmordsforebyggelsen. Herved kan den hædrede forskning måske understøtte arbejdet for en national handlingsplan for forebyggelse mod selvmord.

Jeg er meget beæret over at modtage Novo Nordisk Prisen. Jeg vil gerne takke mit team og mine samarbejdspartnere gennem årene. Uden dem ville jeg ikke modtage denne anerkendelse. Jeg er også glad for, at denne pris er blevet tildelt psykiatrien, fordi jeg tror, at mange ting på dette område kan forbedres, så vi kan opnå de samme høje behandlingsstandarder, som gælder for somatiske sygdomme, såsom kræft eller hjertekar-sygdomme, udtaler Merete Nordentoft til Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Prisen uddeles årligt og er givet siden 1963. Med prisen følger tre millioner, hvoraf de 2,5 million er til forskning indenfor modtagerens fagområde. Mens de sidste 500.000 kroner er en personlig hæder til modtagerne af prisen.

DepressionsForeningen spurgte Merete Nordentoft, hvad hun gerne vil bruge prisen til:

Jeg ved faktisk ikke helt hvad jeg skal bruge prisen til, vi har jo mange projekter inden for angst, depression, skizofreni og selvmordsforskning. Jeg skal blandt andet bruge penge til at videreføre vores store undersøgelse af børn med forældre med psykisk lidelse (skizofreni og bipolar sygdom) for at bidrage til at finde muligheder for tidlig intervention. Et andet vigtigt område er de sværest psykisk syge, som stadig får en for dårlig og usammenhængende behandling, siger hun.

Vi glæder vi os til at følge Merete Nordentofts forskning i de kommende år og ønsker tillykke med den flotte hæder.

Facebooktwitterlinkedin