Ny undersøgelse sammenligner antidepressive midler

Metaanalyse over antidepressiva:
Citalopram og sertralin fortsat rationelle førstevalg
– og mirtazepin overrasker positivt

Kort om metaanalysen
• Meta-analysen bygger på 117 randomiserede kliniske studier med i alt 26.000 patienter med depression, som havde fået et antidepressivum af SSRI, SNRI eller NaSSA-typen ved akut behandling af depression (unipolær major depression) i 8 uger (1).
• Primære effektmål var ”respons”, målt som det antal patienter, der efter 8 (6-12) uger havde et 50 % fald på skalaerne HAM-D, MADRS eller CGI, og ”acceptabilitet” forstået som antallet af patienter, der i samme periode afbrød behandlingen af enhver årsag. Bivirkninger i sig selv var ikke et effektmål.
• Den gennemsnitlige score for deltagerne var ”moderat depression ” på HAM-D (23,47) og ”moderat-svær” på MADRS (30,09).
• Data er analyseret efter ”intention to treat”-princippet
• Undersøgelsen fandt, at mirtazepin (Mirtazapin ”Hexal”, Arintapin, Remeron mfl.), escitalopram (Cipralex), venlafaxin (Efexor) og sertralin (Zoloft) gav (statistisk) signifikant tidligere respons end duloxetin (Cymbalta), fluoxetin (Fontex mfl.), fluvoxamin (Fevarin mfl), paroxetin (Seroxat mfl.) og reboxetin (Edronax).
• Citalopram (Akarin, Cipramil mfl.) gav signifikant bedre respons end paroxetin og lige så god effekt som sertralin i den parvise sammenligning.
• De mindst accepterede præparater var reboxetin, fluvoxamin, paroxetin og duloxetin.
• Forfatterne konkluderede, at sertralin er et bud på behandling med et nyere antidepressivum, idet den har en god effekt, høj patient-accept og dens patent er udløbet, så prisen er lav. Ligeledes at sertralin er en oplagt komparator til fremtidige studier af antidepressiva, frem for placebo, paroxetin mfl.

Det mener IRF
• Resultaterne ligger på linie Den Nationale Rekommandationsliste, der – i forhold til effekt og bivirkninger – netop rekommanderer citalopram, sertralin og escitalopram ved depression.
• Trods enkelte statistisk signifikante forskelle er de kliniske forskelle små (NNT 10 og 14). For escitalopram sammenlignet med citalopram var NNT ca. 13, hvilket betyder, at der skal behandles knap 13 patienter med escitalopram i 8 uger før én patient får en bedre effekt end behandling med citalopram.
• Det vides fortsat ikke, om der er forskel på antidepressiva i vedligeholdelsesbehandlingen (efter 6-12 uger).
• Førstevalg i almen praksis bør fortsat være, for langt de flestes patienters vedkommende, citalopram og sertralin, ud fra en samlet vurdering, hvor også prisen indgår. Mirtazapin overrasker positivt ved at være bedre end både venlafaxin og fluoxetin.
• Et hastigt stigende forbrug af duloxetin (Cymbalta) må anses for at være irrationel farmakoterapi, da der ifølge denne metaanalyse findes bedre alternativer, som kun koster en tiendedel (fx citalopram, sertralin og mirtazapin).
• IRF enige i, at sertralin kan være referencestof i fremtidige studier over antidepressiva, i stedet for at sammenligne nye præparater alene med placebogrupper.
Kilde: Nyheder fra IRF (Institut for Rationel Farmakologi), 28.5.09; hele analysen kan læses på www.irf.dk

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*