Nye bøger

Nye bøger

Livskundskab og Modstandskraft
En ny bog af psykologen Irene Oestrich. Hun er kendt i vide kredse for sit arbejde med kognitiv behandling af depression.
Denne bog henvender sig til alle med interesse for psykologisk viden og trivsel. I forordet skriver hun, at hun ønsker at “dele alt det jeg har lært om det psykiske igennem mange år”, hvilket hun gavmildt efterlever. Det skriver praktiserende læge Christian Frøkjær i sin anmeldelse af bogen i Ugeskrift for Læger (nr.17, 2008, s.3071). Han anbefaler bogen også til praktiserende læger.
Livskundskab og modstandskraft; af Irene Oestrich; Dansk Psykologisk Forlag, 2008. 292 sider. 268 kr. ISBN 9788777062490 (kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandleren, eller direkte fra forlaget www.dpf.dk)


Kognitiv adfærdsterapi ved depression
Manual til gruppebehandling

Af Jørgen Due Madsen, Jette Bramsen, Lise-Mette Holton, Randi Øibakken
Pris:
kr. 228,00 m/moms   kr. 182,40 u/moms
Sider:
98
Udgave:
1
ISBN:
978-87-7706-509-5
Udgivet:
2008

Forlagets omtale af bogen:
Dokumenterede undersøgelser viser, at kognitiv adfærdsterapi i gruppe både har en antidepressiv effekt og forebygger tilbagefald på længere sigt.

Denne manual beskriver 12 sessioner i et kognitivt gruppebehandlingsforløb af mennesker, som har en depression eller depressive restsymptomer, men den vil også kunne bruges som depressionsforebyggelse. Hver session beskrives udførligt med hensyn til indhold, instruktioner, spørgsmål, øvelser, hjemmearbejde, arbejdsskemaer etc. Manualen beskriver den forskningsmæssige baggrund for behandlingen og giver gode råd til terapeuter om bl.a. intervention, forsamtale og rammer for behandlingen, og den afslutter med en omtale af effektevaluering og psykometriske skalaer.

Behandlingsforløbet har været afprøvet på en række psykiatriske behandlingssteder i Danmark, og manualen er et resultat af klinisk praksis med ca. 30 gruppeforløb med både indlagte og ambulante, depressive patienter.

Kognitiv adfærdsterapi ved depression henvender sig til psykologer, psykiatere og andre behandlere, der ønsker at etablere et gruppebehandlingsprogram for depressive klienter på et kognitivt grundlag, men kan også anvendes som inspiration til individuelle behandlingsforløb. Manualen forudsætter baggrundsviden i kognitiv adfærdsmæssig teori og metode samt erfaring med grupper.

Manualens arbejdsskemaer hentes gratis på nettet.

 
 
 
Terapifortællinger
Narrativ terapi i praksis

Af Anette Holmgren
Pris:
kr. 248,00 m/moms   kr. 198,40 u/moms
Sider:
264
Udgave:
1
ISBN:
978-87-7706-539-2
Udgivet:
2008
 
 
Forlagets omtale af bogen:
Terapifortællinger – Narrativ terapi i praksis er et blik ind i den terapeutiske praksis hos én af landets førende narrative terapeuter.

Bogen beretter om menneskers mulighed for at inddrage hidtil oversete dele af deres liv i deres fortællinger om sig selv og dermed komme fri af negative identitetsfortællingers indflydelse.

Forfatteren tager læseren med helt ind i det terapeutiske rum og den terapeutiske samtale med forskellige klienter. Som læser får man indblik i terapeutens metodiske, teoretiske og personlige overvejelser og intentioner undervejs i samtalerne. Bogen giver et omfattende indblik i narrativ metode og teori tydeliggjort med eksempler fra praksis.

Anette Holmgren er stifter og leder af Center for Narrativ Terapi. Hun er uddannet psykolog og har siden 1997 arbejdet som selvstændig praktiserende terapeut, underviser og supervisor med særlig interesse for arbejdet med unge. Hun har skrevet flere artikler om dette emne.

Bogen henvender sig til både professionelle og studerende med særlig interesse for narrativ terapi, men også til personer med generel interesse i fortællingers påvirkning af menneskers liv.

 
 
Overvind depression et skridt ad gangen

Af Michael E. Addis, Christopher R. 
Martell
Pris:
kr. 328,00 m/moms   kr. 262,40 u/moms
Sider:
265
Udgave:
1
ISBN:
978-87-7706-275-9
Udgivet:
2008
 
Forlagets omtale af bogen
Tænk, hvis depression var andet end en sygdom; hvis den snarere var et symptom, der peger på nogle konkrete forhold i vores liv, som vi skal forvandle? Det ville ikke blot radikalt ændre den måde, vi opfatter depression på, men også ændre de strategier, som vi skal bruge til at overvinde depression.

Bogen præsenterer en helt ny måde at behandle depression og nedtrykthed på. Metoden kaldes adfærdsaktivering og er udviklet inden for rammerne af kognitiv adfærdsterapi. Den hjælper dig til at forstå, hvordan dine handlinger – i enhver situation – påvirker, hvordan du har det, og hvordan du aktivt kan ændre den adfærd, som fastholder dig i sorg og smerte.

Bogen er en selvhjælpsbog, som lader dig gøre dine egne opdagelser, prøve andre veje og vurdere resultaterne af nye handlinger. De mange engagerende øvelser i bogen skaber en tydelig struktur, og de hjælper dig med at fokusere på daglige aktiviteter, som bidrager til glæde i livet. Forhåbentlig hjælper denne bog dig til det liv, du virkelig ønsker at leve.

Forord af Esben Hougaard, professor ved Aarhus Universitet.

Oversat fra engelsk af Søren Søgaard.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fødselsdepression

Ca. 10% af alle kvinder, der lige har født, udvikler en egentlig fødselsdepression. Herudover udvikler en del kvinder, der lige har født, en alvorlig fødselsreaktion.

At få et barn er en af de mest lykkelige og skelsættende begivenheder i menneskers liv. Tilværelsen ændrer sig, familiemønstret og livsperspektivet ændres. Men trods alt det gode ved at få sit eget barn, er der en del unge mødre (og fædre), der udvikler fødselsdepression eller andre psykiske fødselsreaktioner.

Bogen giver solid information om symptomer, årsager og behandling. Hvad er det, der sker? Hvorfor? Hvad kan man gøre psykologisk og – om nødvendigt – medicinsk? Mange får ikke talt om problemerne, og psykisk sygdom er stadig tabu for mange. bogen giver viden og svar på mange af disse spørgsmål. Den er skrevet af psykolog Lise Gullestrup og psykiater Inger Merete Terp, der begge gennem mange år har behandlet kvinder (og mænd) med psykiske reaktioner i forbindelse med graviditet og fødsel.

Bogen henvender sig til de unge familier, men også til professionelle: jordemødre, sundhedsplejersker, sygeplejersker, fødselslæger, praktiserende læger og psykiatere. Trods stor erfaring er det ikke altid let at genkende de tidlige tegn på fødselsdepression og give den optimale rådgivning og behandling. Jo mere man ved, jo bedre kan man forebygge – og få del i den glæde, det er at blive mor og far.

PsykiatriFondens Forlag.
 
Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*