Nye frivillige på sekretariatet

For DepressionsForeningen er der rigtigt mange gode grunde til at arbejde med frivillige, og det er noget vi arbejder bevidst med, siger generalsekretær Morten Ronnenberg. For det første er der selvfølgelig den uvurderlige hjælp, de kommer med i det daglige. En lille organisation har få hænder, men med de frivilliges hjælp er vi mange til at løfte, og desværre er det ikke sådan, at der bliver stadigt mindre at gøre i arbejdet med at bekæmpe depression. Tværtimod, der er et kæmpe behov og alle bidrag hjælper.

For det andet giver samarbejdet med de frivillige, uanset om de er på sekretariatet eller på telefonen fra Odense eller Aalborg, en god dialog og fornemmelse af, hvad der sker blandt medlemmerne, og hvad folk synes er vigtigt. Det input har vi brug for, så vi ikke havner i et fagligt eller organisatorisk elfenbenstårn. Når vi taler med de frivillige, lærer vi noget og vi kan have en dialog der er tovejs frem for envejs. Det er forudsætningen for at vi kan formidle folks interesser og bekymringer.

For det tredje så giver fx tilstedeværelsen af nye frivillige på sekretariatet en dynamik og et indspil af andre typer ideer, end vi ellers ville have. Mange unge har for nylig meldt sig som frivillige, fortæller Morten. – Vi kan lære dem noget om fx ngo-verdenen, projekthåndtering og kommunikation i etablerede medier, men de har et blik for andre ting og kan bidrage med viden vi ikke har, fx om de sociale medier.

Endelig er de frivillige foreningens måske allerbedste ambassadører. Det er så imponerende, hvad de gør for sagen og for foreningen, og den begejstring smitter heldigvis og øger kendskabet til DepressionsForeningen.

Tak
Et udvalg af de unge frivillige har spurgt hinanden ud om, hvad der gør at de er frivillige på sekretariatet i DepressionsForeningen – tak til dem, men også tusind tak til alle jer, der ikke lige er nævnt her.

Julie Windfeld
– læser MA International Business Communication med Intercultural Marketing på CBS.

Hvorfor har du valgt at arbejde i DepressionsForeningen?
Jeg har valgt at arbejde i DepressionsForeningen, fordi jeg først og fremmest gerne ville lave noget frivilligt arbejde og samtidigt udvikle mine arbejdsevner. Derudover har jeg været pårørende til en med depression, og sagen står mig derfor nær. Jeg har tidligere arbejdet på et plejehjem for borgere med demens og har derfra lært, at det er enormt givende at kunne gøre noget for andre mennesker.

Hvad håber du på at kunne bidrage med i DepressionsForeningen?
Mine faglige styrker ligger inden for kommunikation og sprog, så det er især i forhold til disse punkter, at jeg håber på at kunne bidrage til foreningens arbejde. Dog ved jeg også, at behovet for at løse andre opgaver nemt kan opstå, og jeg er ikke bleg for at give en hånd med, for at foreningens arbejde kan glide bedst muligt.

Hvad giver det dig at arbejde i DepressionsForeningen?
Ved at arbejde for DepressionsForeningen får jeg mulighed for at gøre en forskel for andre mennesker, der måske ikke har det samme overskud som mig selv. Det, synes jeg, er enormt vigtigt og givende. Samtidigt får jeg erfaring med nye områder, hvilket kan hjælpe mig med at afklare, hvad jeg ønsker at arbejde med, når jeg er færdig med mit studie. Fordi arbejdet er frivilligt, har jeg en vis medbestemmelse over mine opgaver, hvilket er virkelig spændende og motiverende.


Caroline Voigt Christjansen
– læser statskundskab på tredje semester på Københavns Universitet.

Hvorfor har du valgt at arbejde frivilligt i DepressionsForeningen?
Jeg ville gerne have et job ved siden af studiet, hvor jeg kunne føle, at jeg gjorde en forskel for andre. Jeg synes, at psykiatrien er et vigtigt område, som ikke bliver prioriteret nok politisk, så derfor gav det god mening for mig at søge et job i DepressionsForeningen.

Hvad håber du på at kunne bidrage med i DepressionsForeningen?
Jeg håber, jeg kan bidrage med et større fokus på depression og bipolar lidelse, så det forhåbentlig bliver et emne, der bliver sat højere på den politiske dagsorden. Der er mange i vores samfund, der har en psykisk sygdom, men der er stadig stort stigma forbundet med det at være psykisk syg. Det synes jeg er enormt ærgerligt. Så jeg håber også på at kunne være med at skabe en bedre forståelse af psykisk sygdom og aftabuisere det.

Hvad giver det dig at arbejde i DepressionsForeningen?
Det giver mig en form for mening. Selvom jeg generelt er glad for mit studie, kan jeg nogle gange godt miste motivationen lidt og føle, at det, jeg lærer, er lidt meningsløst. Men når jeg har været på arbejde i DepressionsForeningen føler jeg altid, at jeg har hjulpet nogle mennesker på en eller anden måde. Og så får jeg noget relevant erfaring indenfor artikelskrivning, planlægning mm.


Sarah Wanting Rømer
Har en stilling som Brand Activation Manager hos DermaVita by Helsam, hvor jeg til dagligt arbejder med markedsføring af grønne beauty brands.

Hvorfor har du valgt at arbejde i DepressionsForeningen?
Jeg har tidligere været frivillig hos Røde Kors, hvilket jeg var rigtig glad for. Inden jeg startede hos DepressionsForeningen havde jeg i lang tid overvejet at engagere mig i frivilligt arbejde igen, da jeg synes, at det er rigtig spændende, og da det giver en god indsigt i den pågældende sag. Jeg faldt over et stillingsopslag på LinkedIn, hvor DepressionsForeningen søgte frivillige, og da jeg mener, at mental sundhed er et utroligt vigtigt emne, besluttede jeg mig for at melde mig som frivillig. På daværende tidspunkt havde jeg netop opsagt mit tidligere job, og efter flere år i den

samme branche søgte jeg nye udfordringer og ønskede samtidig at udvide mine horisonter og opnå indsigt i andre typer af organisationer og brancher – og det har jeg fået som frivillig hos DepressionsForeningen.

Hvad håber du på at kunne bidrage med i DepressionsForeningen?
Før det første håber jeg på at kunne bidrage til at sætte fokus på depression og mentalt helbred, hvilket jeg synes er nogle vildt spændende og meget vigtige emner. Samtidig håber jeg på at kunne bringe mine kommunikations- og marketingfaglige kompetencer og erfaringer i spil og dermed bidrage til DepressionsForeningens arbejde.

Hvad giver det dig at arbejde i DepressionsForeningen?
Det giver mig både noget på et personligt og professionelt plan.

For det første har jeg opnået en stor indsigt i, hvad en depression er, hvordan den rammer, og hvilken betydning det har for de berørte. Personligt er jeg meget interesseret i sundhed, og det at få en indsigt i DepressionsForeningens arbejde og at få et ekstra perspektiv på den mentale sundhed har været vildt spændende.

For det andet giver det mig også en masse på det professionelle plan, hvor jeg blandt andet får udbygget mit netværk, og samtidig får mulighed for at anvende mine kompetencer og erfaringer i en helt anden sammenhæng, end hvad jeg ellers har gjort. Et eksempel på en opgave jeg har lavet hos DepressionsForeningen er en artikel, som jeg skrev i samarbejde med en anden frivillig, hvilket var vildt lærerigt og spændende. Jeg har altid godt kunne lide at skrive, og det er rigtig fedt at få mulighed for at skrive om nogle vigtige emner. Jeg tror, at jeg kan bruge de erfaringer jeg gør mig hos DepressionsForeningen på rigtig mange måder fremover.

Facebooktwitterlinkedin