Nyt redskab til Mental Sundhed på jobbet

Kære støttermentalsundhed_m%e2%94%9carke_rgb

Mange tak for jeres tilslutning til årets DepressionSUCKS-kampagne. Sokkerne kom vidt omkring og overalt i landet gav de anledning til samtaler om (arbejds)livet med en depression.

Som opfølgning på kampagnen er vi stolte af, at vi som en del af et stærkt partnerskab med flere andre organisationer i dag kan lancere en digital værktøjskasse, der samler gode råd og redskaber for at forbedre Mental Sundhed på arbejdspladsen.

En digital værktøjskasse

Den digitale værktøjskasse er rettet mod små og mellemstore arbejdspladser, men kan bruges af alle. De små og mellemstore arbejdspladser oplever ofte særlige udfordringer, da de ofte har færre ressourcer og mindre erfaring med at håndtere mentale helbredsproblemer. Kun hver femte af de ansatte, har kendskab til brugbar viden og værktøjer, hvis de oplever mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen. Det viser en undersøgelse gennemført for partnerskabet. Det kan de nu få på www.mentalsundhed.dk.

Bredt partnerskab
Partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’ udspringer af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor parterne bag aftalen afsatte 7 mio. kr. til etableringen af et partnerskab med det formål at styrke den mentale sundhed på danske arbejdspladser. Partnerskabet ledes af Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Partnerne er:

3F

Akademikerne

Arbejdsmiljø København

Arbejdstilsynet

Cabi

COWI

Dansk Erhverv

DA

Det Sociale Netværk

DI

En af os

Falck Healthcare

FTF

Håndværksrådet

Dansk Metal

 

KL

Lederne

LO

PensionDanmark

Psykiatrifonden

Depressionsforeningen

Danske Regioner

 

 

Facebooktwitterlinkedin