ODA: Psykiatriplan kalder på penge og snarlig handling

 Patienterne glæder sig over regionerne nye offensiv i kampen for bedre forhold for psykisk syge. Og samtidig noterer vi os Sundhedsministerens opbakning til planen og lovning på, at området vil få tildelt de nødvendige midler.

 

 Danske Regioners initiativ om en samlet plan for psykiatri er et stort skridt i den rigtige retning på psykiatriområdet. Særligt positivt er det, at der nu også fokuseres på den kæmpe store patientgruppe af OCD-, angst- og depressionsramte. Men det er afgørende, at regeringen omsætter løfter til handling og bakker op med massive investeringer, mener Paraplyorganisationen ODA – der repræsenterer Depressionsforeningen, Angstforeningen og OCD-foreningen.

 

– Det er en flot samling af forslag og anbefalinger, der – hvis de blev gennemført – ville betyde en væsentlig forbedring af forholdene for ikke-psykotiske psykisk syge. Længe har patienter, pårørende, forskere og behandlere fremført mange af de samme tanker, men i ODA glæder vi os over, at Danske Regioner nu kan tælles med i “alliancen”, siger Marianne Ipsen, formand for ODA.

 

– Vi glæder os også over, at Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen nu også ønsker at prioritere området. Selv om vi før har set gode ord og intentioner fordufte, når pengene skulle fordeles, vælger vi denne gang at tro på de nye politiske vinde.

 

ODA mener, at Danske Regioners forslag og anbefalinger vil betyde, at patienterne vil få bedre adgang til den fagligt anbefalede behandling. At patienterne ikke kun må “nøjes” med medicin, i tilfælde hvor f.eks. psykologbehandling er mere relevant. 

 

Det ville betyde, at flere patienter ville blive opdaget og behandlet ret og rettidigt. At de vil få den hurtigere, og på et tidspunkt, hvor det er muligt at fastholde dem i deres normale liv og hverdag.

 

Og det vil betyde, at psykiske sygdomme vil nærme sig en ligestilling med de fysiske sygdomme. Det er et kraftigt signal om at psykiske sygdomme skal tages alvorligt. Samt at man som psykisk syg ikke længere skal betragte sig som andenrangspatient.

 

I 2007 udarbejdede vi i ODA f.eks. visionsprogrammet “10 til 5”, der anbefaler shared care, kompetence- og specialklinikker, adgang til psykologbehandling, efteruddannelse og mere forskning. Men det gør bestemt ikke noget at forslagene bliver gentaget og forhåbentlig også mere udbredt. Det er på høje tid, at der bliver handlet. 

 


Marianne Ipsen

Formand for ODA og Angstforeningen

 

 

Christian Nyholm

Næstformand i ODA og Formand for OCD-foreningen

 

Karen Margrete Nielsen

Bestyrelsesmedlem i ODA og Formand for DepressionsForeningen

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Kasper Tingkær, Sekretariatsleder i ODA

26203419 eller Oda@obasen.dk

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*