ODA: På tide med samarbejde og flere behandlere

500.000 danskere som lider af depression, OCD eller angst kan med en ny behandlingsmodel blive hjulpet til bedre behandling og undgå at blive kastebold mellem forskellige behandlere. Modellen kaldes shared care og fokuserer på øget samarbejde mellem psykiatrien og den praktiserende læge. ODA kræver at modellen flyttes fra tegnebræt til virkelighed.

Fra ord til handling

Danske Regioner anbefaler på baggrund af en ny rapport, at der indføres shared-care modeller i Danmark med udgangspunkt i den praktiserende læge. Det skal ske igennem en koordineret indsats med fokus på efteruddannelse.
ODA bakker op om shared care modellen og ser al mulig grund til at sætte ind med hurtig og effektiv behandling.

“Det handler om at etablere et organisatorisk “set-up”, der gør, at praktiserende læger finder det helt naturligt at dele behandlingsansvaret og spørge til råds. Diagnosticering på dette område kan være en svær og kompliceret opgave. Derfor er øget supervision og samarbejde nødvendig. Det er vigtigt, at politikerne nu kommer på banen og får skabt handling bag den nye behandlingsmodel”, siger Kasper Tingkær, sekretariatsleder ODA.

Der er bred politisk enighed om, at der skal ske noget på behandlingssiden for de ikke-psykotiske patienter. Men ét er ord – noget andet handling. Det sidste har mildest talt været en mangelvare indenfor dette område. Hos ODA ser man rapporten fra Danske Regioner, som et kærkomment bevis på, at det er nødvendigt at gribe til handling og ændre forholdene for mange sygdomsramte danskere.

Forstærket krav om obligatoriske behandlingsplaner

I ODA understreger man endvidere at behovet for obligatoriske behandlingsplaner ikke mindskes ved etablering af shared care modeller – nærmest tvært imod.

“I dag står patienter med angst, OCD eller depression alt for ofte helt alene med ansvaret for og overblikket over egen behandling. Og det er selv om deres sygdom netop gør denne opgave umulig. Med inddragelse af flere forskellige behandlere vil der være mulighed for hjælp til dette overblik, men faren for øget forvirring er også til stede. Behandlingsplaner vil sikre at oplysningerne bliver viderebragt til de relevante parter”, fortsætter Kasper Tingkær`

Læs mere om ODAs holdninger på www.oda.nu  

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*