Pilotprojekt i lokalgrupperne

Side 16 Mette på frivillig workshopMed nye fondsmidler i ryggen vil vi i sekretariatet i løbet af de kommende år samarbejde med foreningens frivillige om at udvikle, styrke og kvalificere lokalgruppernes arbejde med at yde den vigtige hjælp til selvhjælp.

DepressionsForeningens frivillige driver i dag 35 lokalgrupper fordelt over hele landet, hvor sindslidende og pårørende mødes i ligeværdige samtaler. Grupperne udgør for mange et vigtigt holdepunkt, hvor medlemmerne finder tryghed, støtte og forståelse i en svær livssituation. Dét vigtige arbejde vil DepressionsForeningen nu kvalificere og styrke de frivillige i gennem et nyt pilotprojekt.

 Mere støtte og sparring til grupperne
Lokalgrupperne har en særlig værdi, som vi alle sammen skal værne om. Det afspejler sig også i den undersøgelse, som Socialt Udviklingscenter SUS har foretaget af en række af foreningens lokalgrupper i vinteren 2015. Her fremhæver de særligt den store solidaritet i grupperne og en stor tilfredshed blandt deltagerne. Samtidig peger undersøgelsen på, at sekretariatet med fordel kan tilbyde de frivillige kontaktpersoner mere sparring omkring de udfordringer og dilemmaer, som de oplever.
Vores lokalgrupper er alle forskellige. Fælles er dog det særlige ansvar for møderne, som de frivillige tager på sig. Her oplever flere, at det kan være vanskeligt at strukturere samtalerne og sikre, at alle deltagere tager noget med sig hjem. Vi har derfor søgt om midler til at udvikle nye konkrete samtaleredskaber, som vi nu har været så heldige at få tildelt.

 Med de frivilliges afgørende indspark
I udviklingen af de nye redskaber er det afgørende, at foreningens frivillige kontaktpersoner involveres mest muligt. Derfor er der i første omgang nedsat en pilot-arbejdsgruppe med repræsentanter fra lokalgrupper i hovedstadsområdet, og sammen med sekretariatet er de lige nu ved at afprøve nye tiltag, der skal fremme den enkelte gruppes fælles fokus på at understøtte positive forandringsprocesser medlemmerne imellem. Alle skal nemlig opleve, hvordan netop deres deltagelse bidrager til, at både de selv og andre kan bevæge sig hen imod en meningsfuld og indholdsrig tilværelse med psykisk sygdom.

På sigt skal alle kontaktpersoner naturligvis involveres i dette arbejde. Mange af jer har allerede tilkendegivet et ønske om bidrage. Det er vi utroligt glade for! Og vi ser frem til at samarbejde med jer alle omkring udviklingen af de nye redskaber, når vi har indsamlet de første erfaringer fra pilotprojektet.
Til de regionale frivilligkurser i sensommeren 2016 vil vi fremlægge de foreløbige erfaringer og modtage jeres input til det videre arbejde.

Har du spørgsmål eller kommentarer til udviklingsprojektet, er du altid velkommen til at kontakte projektleder Mette Prangsgaard Andersen på mette@depressionsforeningen.dk.

 

 

Facebooktwitterlinkedin