Poul Videbech: Behov for nye behandlingstilbud

Mennesker, som er i bedring efter depression og stadig har kognitive vanskeligheder, risikerer ifølge professor Poul Videbech tilbagefald, hvis de kommer for tidligt tilbage på arbejde.

Omkring halvdelen af alle med en depression eller bipolar lidelse har også såkaldt kognitive vanskeligheder, som er en bred betegnelse for at have problemer med tænkningen, hvilket resulterer i blandt andet manglende koncentration og hukommelse.

Der findes i dag ikke gode behandlingstilbud til depressionsramte, der også kæmper med kognitive vanskeligheder. Det vurderer Poul Videbech, professor i klinisk psykiatri ved Københavns Universitet og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup i en artikel i Psykologernes Fagmagasin.

Han og hans forskergruppe vil derfor udvikle en app, der kan hjælpe denne gruppe af mennesker, så de kan genoptræne deres kognitive evner. Der er behov for sådanne tiltag, da mennesker med kognitive vanskeligheder ifølge Poul Videbech ikke behandles korrekt af sagsbehandlerne i kommunerne. For når de depressive symptomer er væk, vurderes disse mennesker raske og kommer derfor tilbage i arbejde, selv om de måske ikke magter det endnu. Udfordringer med koncentration, hukommelse og overblik betyder, at de er udsatte og ikke præsterer det, de kunne, før de blev syge. Risikoen er derfor, at det fører til en ny depression.

– Disse mennesker er meget følsomme over for stress, og det er svært for dem at overskue situationer, hvilket kan blive et stort handicap. Terapi har de oftest heller ikke stor gevinst af, for hvis ikke man kan huske, er det svært at modtage terapi, siger Poul Videbech.

Han peger på, at kognitiv genoptræning hos for eksempel en neuropsykolog kan være en løsning for disse mennesker. Det vil gavne den enkelte, men også samfundet vil vinde på, at der kommer langt mere fokus på god behandling imod kognitive vanskeligheder, for depressioner koster i Danmark årligt 10 milliarder kroner.

– Der er derfor virkelig noget at vinde ved at få hjulpet disse mennesker, som nemt kommer til at køre i ring i systemet, siger han.

Læs mere om kognitive vanskeligheder i det næste nummer af Balance (slutningen af marts 2020), blandt andet en artikel om lovende, dansk forskning på området. Du kan også finde gode råd til, hvordan man bedst støtter tænkningen og får hukommelsen og overblikket tilbage.

Facebooktwitterlinkedin