PsykiatriLøftet – Fælles om pres på Psykiatriplanen

For første gang står 44 organisationer på tværs af psykiatrien sammen om anbefalinger til otte løft af psykiatriområdet. DepressionsForeningen er gået med i et bredt samarbejde mellem kommunerne og regionerne, lønmodtagerorganisationerne og bruger- og pårørendeorganisationer. Sammen har vi udarbejdet otte forslag kaldet Psykiatriløftet, som den kommende nationale psykiatriplan bør tage fat på. Anbefalingerne er netop afleveret til social- og indenrigsminister Astrid Krag samt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

”Det er meget vigtigt for DepressionsForeningen, at vi ikke lader Corona-krisen og alle de økonomiske udfordringer trænge behovet for en gennemgående reform af psykiatriområdet i baggrunden. Psykiatrien har været underfinansieret i mange år, og det har været en dårlig prioritering både menneskeligt og økonomisk” siger Frederik Waaben, næstformand i DepressionsForeningen.

”Vi har brug for en langt bedre og større forebyggende indsats over for mennesker med psykisk sygdom. Vi skal simpelthen have et hurtigt og gratis tilbud for folk med depression eller bipolar lidelse. Og vi har brug for at der allokeres langt flere midler til forskningen i området, så vi bliver i stand til at hjælpe mere præcist og effektivt” siger Frederik Waaben.

Den nationale psykiatriplan har været et bredt politisk ønske blandt hovedparten af Folketingets partier. Regeringen har siden sin tiltrædelse meldt ud, at de ønsker en 10-årsplan for psykiatrien, men arbejdet er trukket i langdrag siden sundhedskrisen begyndte.

 ”Det, at 44 organisationer nu går sammen, viser, at der virkelig er behov for en samlet plan og en national indsats. Vi skal holde op med at hoppe fra tue til tue. Med COVID-19 krisen kan vi frygte, at behovet for hjælp til psykisk sårbare kun er blevet endnu større og at det vokser, når den efteråret kommer og hjælpepakkerne rinder ud”, siger Frederik Waaben.

 DepressionsForeningen følger sagen nøje og kommer til at arbejde for at få en dialog med regeringen og partiernes psykiatri og sundhedsordførere om at vi nu kommer videre.

Læs anbefalingerne i PsykiatriLøftet her

Facebooktwitterlinkedin