Psykisk sygdom koster samfundet 55 mia. kr.

Langt de fleste omkostninger i forbindelse med mentale problemer er forbundet med tab af arbejdsevne. Det skriver Dagens Medicin.

Kun 10% går til behandling

Mentale helbredsproblemer som depression, angst og funktionelle lidelser koster hvert år samfundet 55 mia. kr. Det konkluderer en gruppe forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, i en ny hvidbog.

Heraf udgør kun ca. 5,5 mia. kr. udgifter til selve behandlingen, mens resten af omkostningerne vedrører sygefravær, førtidig tilbagetrækning og nedsat arbejdsevne.

Bedre behandling = (hurtigere) tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Forskerne mener, at en forbedret behandling af mentale helbredsproblemer både giver et bedre mentalt helbred og kan forebygge visse arbejdsmæssige konsekvenser som f.eks. tidlig arbejdsophør.

– Behandlingsindsatsen skal koordineres, så man sikrer en hurtig behandling og sikrer, at man følger de evidensbaserede retningslinjer, dvs. at den sygemeldte både får medicinsk og psykologisk behandling, siger Vilhelm Borg, seniorforsker ved NFA og formand for ekspertgruppen, i en pressemeddelelse.

Forskerne har ligeledes fundet indikation for, at en kombineret arbejds- og helbredsmæssig indsats fremmer en hurtigere tilbagevenden til arbejde.

– En afgørende forudsætning for at opnå dette er, at der i en periode er mulighed for at tilpasse arbejdskravene til medarbejderens nedsatte funktionsevne. Hvis man gør det, er der ikke noget, der tyder på, at det skader det mentale helbred at gå på arbejde. Omvendt er der heller ikke noget i litteraturen, der peger på, at dette i sig selv forbedrer det mentale helbred, siger Vilhelm Borg.

Ni gode råd

Forskerne kommer i hvidbogen med ni anbefalinger til indsatser, der kan hjælpe sygemeldte med mentale helbredsproblemer tilbage i job.

  • Sørg for tidlig opsporing og behandling af mentale helbredsproblemer.
  • Undersøg den sygemeldtes funktionsnedsættelse i relation til forskellige typer af arbejdsopgaver.
  • Tilpas arbejdsopgaverne.
  • Koordiner indsatsen ved at inddrage alle relevante aktører.
  • Vejled den sygemeldte og skab samarbejde med arbejdspladsen om at vende tilbage til arbejde.
  • Arbejd for social reintegration på arbejdspladsen af den sygemeldte.
  • Indfør en virksomhedspolitik om sygefravær og tilbagevenden til arbejde.
  • Skab en god kultur på arbejdspladsen med åbenhed om mentale helbredsproblemer.
  • Gennemfør indsatser, som fx sundhedsfremme og reduktion af stressfaktorer på arbejdspladsen.

Kilde: Dagens Medicin 13.4.2010

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*