Psykologer skal aflaste psykiatere

En ny fireårig efteruddannelse for psykologer skal afhjælpe manglen på psykiatere – især indenfor voksenpsykiatrien.


Flere og flere danskere efterspørger behandling for en psykisk sygdom. Det sker samtidig med, at der er mangel på personale i psykiatrien. Derfor forsøger Danske Regioner nu at stille skarpt på, hvordan vi kan udnytte det eksisterende personale bedre – og tiltrække mere personale.

En af de faggrupper, der kan løfte flere og større opgaver i psykiatrien, er psykologer. Derfor præsenterer regionerne nu en skræddersyet specialistuddannelse til psykologer, der vil arbejde i psykiatrien.

Uddannelsen er en fireårig specialistuddannelse i enten børne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri.

Formålet med uddannelsen er at styrke psykologernes kompetencer, så flere patienter kan blive behandlet i psykiatrien. Uddannelsen som specialpsykolog skal gøre psykologerne i stand til at påtage sig opgaver som for eksempel at indgå i stuegang, varetage patientforløb og deltage i akutarbejdet. Det vil på sigt betyde, at opgaveløsningen i psykiatrien kan blive mere fleksibel.

Uddannelsen vil styrke de nuværende psykologkompetencer, der allerede benyttes i psykiatrien i dag i forbindelse med udredningen og behandlingen, hvor eksempelvis brugen af psykologiske og neuropsykologiske undersøgelsesmetoder er centrale.

Regionerne håber samtidig, at den ny uddannelse vil kunne hjælpe til med at rekruttere og fastholde kvalificerede psykologer i psykiatrien.

Uddannelsen som specialistpsykolog er et blandt mange initiativer, som regionerne nu sætter i værk for at give psykiatrien et massivt løft. Danske Regioners bestyrelse tager først endelig stilling til forslaget om en ny uddannelse som specialpsykolog fredag den 6. marts 2009.

Kilde: Danske Regioner (www.regioner.dk).

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*