Randi Bitsch

src=”http://depressionsforeningen.dk/storage/Randi-Bitsch_original.jpg” alt=”Randi-Bitsch_original” width=”161″ height=”192″ class=”size-full wp-image-3802 alignright” />Jeg vil gerne bidrage 2 år mere – bidrage til, at vi får et godt og bedre samfund med færre, der bliver syge – på arbejdsmarkedet. Hvis vi bliver syge af f.eks. depression – ja, så skal vi på arbejdsmarkedet være gode til at få psykisk sårbare tilbage, for på det menneskelige og relationelle plan – har det stor betydning at være forbundet med nogen – at have noget at stå op til! Vi har alle et fælles ansvar! Det er aldrig den enkeltes sag! Derfor ER vi vigtige, for der er drejninger i vores samfund, der netop ønsker at individualisere “sådanne problemer og at du ikke er robust nok”. Dette vil jeg stadig være med til at dæmme op for.

På grund af ovenstående håber jeg på at kunne få lov til at fortsætte bestyrelsesarbejdet – fortsætte med og ud af de spor, som der er lagt for fremtidens arbejde – det er for mig utrolig spændende at være i denne bestyrelse. Alle ens kompetencer bliver sat i spil – netop for den gode sag – og for DIG.

Jeg har efterhånden har en god fornemmelse for vores forening og de mange forgreninger den har. Jeg har i de sidste 2 år været ude omkring og hjulpet til mange steder – både i en lokalgruppe, på stande/topmøder og arbejdet for udviklingen i frivilligkurserne – foruden kassererjobbet.

Jeg har selv været ramt af depressioner 3 gange og har haft ansatte, som er blevet ramt af depression – jeg har mange erfaringer at trække på – og mine erfaringer har været til stor nytte i bestyrelsesarbejdet. Så at kunne være med til at sætte dagsordenen for endnu bedre kår for den ramte og være med til at skabe forståelse for samspil mellem arbejdsbelast-ninger og depressioner, er en hjertesag for mig.

Jeg vil også værne om de tilbud, som vi har i DepressionsForeningen, for det er rigtig vigtigt at kunne komme og være i nogle gode og rare omgivelser, hvor der er tid og plads til snakke – netop, når man er blevet syg. Dernæst er jeg meget optaget af, at kunne beholde ”de raske” i foreningen –VI HAR BRUG FOR MANGE FRIVILLIGE – SÅ BLIV OGSÅ NÅR I ER BLEVET RASKERE.

Jeg vil fortsat gerne præge arbejdet i foreningen og være med til at bestemme retningen. Jeg har været medlem af foreningen igennem mange år, og vil også gerne være med til at personer med både depression og bipolar lidelse får lige vilkår med de fysiske sygdomme i behandlingssystemet.

Mine arbejdserfaringer er mange, har bl.a. været leder i ca. 20 år og er uddannet fysioterapeut. I 2011 tog jeg en master i organisationspsykologi fra RUC. I dag er jeg implementeringsmedarbejder i Greve Kommune, og styrer mange projekter. Min viden bringer jeg med mig, hvad end jeg beskæftiger mig med – i mødet med det enkelte menneske, i grupper og i organisationen.

Facebooktwitterlinkedin