Referat 27.2 10

Referat

Bestyrelsesmøde, 27.2.2010

Århus, Psykiatrisk Hospital Risskov, De9

 

 

Tilstede:                                                        Fraværende:

 1. Hanne Tranberg (HT)                                          Eva Ahnoff (EA)
 2. Poul-Erik Jensen Schmidt (PEJS)   Marianne MacManus (MMM)
 3. Lise Hogervorst (LH)                                          Karen Margrethe Nielsen (KMN)
 4. Mathias Prægel (MP)
 5. Anna-Marie Hansen (AMH)                                Kasper Tingkjær (KT), sekretariat (sekr.)
 6. Hanne Boll Overgaard (HBO)
 7. Barbara Diemi (BD)

 

 

 1. 01.                   INTRO
 • Valg af ordstyrer: HBO
 • Valg af referent: BD
 • Referat, 16.01.2010: Godkendt
 • Dagsorden 27.2.2010: Punkt 05 udgår

 

 

 1. 02.                   -03. MEDDELELSER mm.
 • Bestyrelsesmedlemmer:

                                                               i.      Følgende opgaver mangler:

 1. Årsberetning telefonpassergruppen 2009: BD
 2. Idébank:
  1. Skriftlig plan/oplæg for terapi & psyko-edukation: BD
  2. Oplysningsindsats overfor kommuner og arbejdsgiver: AMH/Sekr.
  3. Positiv synlighed overfor sygdommen depression: EA
  4. Oplæg om håndtering af sygdommen i foreningen: EA. BD kontakter EA mhp. et udkast om emnet, der kan være klar til d. 7.3.2010 (pga. dagsordenspunkt til mødet d. 13.3.10).
  5. Kontakte Renée Toft Simonsen mhp. protektoropgaven for foreningen: EA
  6. Oplæg om folder på intranettet for bestyrelsesmedlemmer, klar til d. 7.3.10: PEJS (deadline pga. dagsordenspunkt til mødet d. 13.3.10).

                                                             ii.      DepressionsForeningen er medlem af ”De9”.

                                                            iii.      Oprettelse af blomsterkursus på Café Blom.

                                                           iv.      Kursus vedr. frivillighedspolitik d. 10.3.10, Odense: LH/HBO deltager.

 • Telefonpassergruppen:

                                                               i.      Nye kandidater i ”pipeline”.

                                                             ii.      Mulighed for at holde foredrag for Røde Kors’ Unge Linie, Århus.


 • Lokalgrupper:

                                                               i.            AMH kontaktet af Greve Frikirke mhp. hjælp til oprettelse af selvhjælpsgruppe for depressive. AMH går videre med det i DepressionsForeningens regi.

 • ODA:

                                                              i.      PEJS uddybede KTs udsendte infonyt. Infomail fra ODA udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer: PEJS

 

 • Evaluering af Frivillighedskursus (FK), 30.-31-1-2010

                                                              i.      Præsentation af sekretariatet og dets opgaver efterlyses fremover: Sekr.

                                                            ii.      Lokalgrupper: Mere styring efterlyses fremover.

                                                          iii.      Mere end 1 person ansvarlig for gennemførelse af kurset

                                                          iv.      Undgår for mange skift i planlæggere (= giver forvirring)

                                                            v.      Planlægning af næste FK, august 2010:

 1. Afventer svar fra aktivitetspuljen. Søgte midler: DKK 60.000,-
 2. Ansøgningen sendes til alle bestyrelsesmedlemmer: Sekr.
 3. Beder sekretariatet om at opprioritere søgningen af midler til afholdelse: Sekr.
 4. HBO/LH vender tilbage d. 13.3.10 med svar om de vil påtage sig opgaven af planlægningen og gennemførelsen af kurset.

 

 • Generalforsamling (GF)

                                                               i.      Færdiggjorte invitationer fra HTs/EAs side sendt til sekretariatet d. 24.2.10

                                                            ii.      Beslutning om valg af foredragsholder/gastronom/biokemiker Jesper Karle under forudsætning af at pengene skan skaffes lovligt. PEJS kontakter MMM, som tager kontakt til KT. Hvis ikke muligt, falder valget på en foredragsholder fra ekspertpanelet, som allerede har givet sit mundtlige tilsagn ved at sige ”er ikke afvisende for at holde oplæg ved generalforsamlingen”.

Videre forberedelse af GF på mødet d. 13.3.2010

 

04. Bestyrelsens funktionsbeskrivelse

Godkendt. HBO sender det endelige dokument ud til alle bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet.

 

05. BESTYRELSESMØDERNE

Udgår. (Se punkt 01. Intro)

 

06. Budget & regnskab 2010

Udsættes, da hverken kassereren el. formanden er til stede, dog med undtagelse af følgende punkter:

 

 • Tilbud om nedskæring af omkostninger til bladet godkendes (info fra KT).
 • Emnet ”Reklamer/annoncer i bladet”: Oplæg efterlyses.

 

07. PBS

Beslutning tages på næste ODA-møde d. 11.4.2010.

 

08. ÅRSHJULET

 • LHs version godkendt.
 • Dato kommer på som fodnote fremover.
 • LH fortsætter med opgaven.

 

09. ADVISORY BOARD (AB)

 • Oplæg positiv modtaget.
 1. Diskussion om brugen og behovet udtrykt. Efterlysning af flere konkrete tilbud om hvad AB skal/ønskes at blive brugt til af os.
 • PEJS udarbejder flere konkrete tiltag.

 

10. FORBEREDELSE AF MØDET 13.3.2010

 • EA kontakter KMN for at høre om hun deltager i mødet.
 1. Hvis ja, status fra KMN til bestyrelsen vedr. hendes orlovsperiode.
 2. Den første halve time af mødet afsættes til dette emne.
 • Meddelelser/Info mm. slettes fra dagsordenen: EA
 • Øvrige punkter (EA):
 1. Forberedelse af GF: Alle bestyrelsesmedlemmer.
 2. Ansvarlige f. planlægning af FK, august 2010 (udspil fra LH/HBO)
 3. Hvis muligt: Oplæg vedr. håndtering af sygdommen i foreningen (EA) (se under punkt 02.-03., 3.).
 4. Oplæg vedr. folder på intranettet f. bestyrelsesmedlemmer (PEJS).
 5. Evaluering af afholdte arrangementer (PEJS).
Facebooktwitterlinkedin