Referat fra DepressionsForeningens generalforsamling lørdag den 17. marts 2012

Karen Margrete bød velkommen til DepressionsForeningens årlige generalforsamling.
Efterflg. blev der budt velkommen til læge og forsker PhD. Rikke Beese Dalby, der gjorde os klogere på, om og hvordan man kan se en depression i hjernen.
Der blev stillet en masse gode og personlige spørgsmål, og Rikke Beese Dalby havde mange gode og uddybende svar til de mange interesserede.
Der kan læses, høres og ses mere om foredraget på:
Efter foredraget blev der hygget med sandwichs og masser af snak inden selve generalforsamlingen blev åbnet af Karen Margrete.
1. Dirigenthvervet blev overdraget til Anette Freund, der takkede for valget og efterflg. kunne erklære generalforsamlingen rettidigt varslet.
2. Trille Schou blev valgt til referent.
3. Kim Rattenborg og Michael Glibstrup blev valgt til stemmetællere.
4. Det blev noteret, at der var 19 retmæssige stemmeberettigede + 1 fuldmagt.
5. KM fremlagde bestyrelsens beretning fra året 2011. Der var ingen nævneværdige bemærkninger til beretningen. Beretningen kan læses nedenstående.
6. Ved kassér Eva Anhoff’s afbud til generalforsamlingen fremlagde sekretariatsleder Kasper Tingkær regnskabet for år 2011. Årsregnskabet var revideret og godkendt den 12. marts 2012 af Revisionsfirmaet Revico v/ godkendt revisor Poul Mahrt samt af kritisk Revisor Anette Ellegaard Holmskov fra AP Revision. Regnskabet viser et overskud på kr. 52.489,- og en egenkapital på kr. 521.420,-.
Budgettet for år 2012 blev fremlagt, og det blev nævnt hvilke aktiviteter DepressionsForeningen påtænker at arbejde videre med i det kommende foreningsår.
7. Flg. forslag var fremlagt af Hans Daugaard:
a) Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for ét år ad gangen.
b) Kandidater til formandsposten skal give deres kandidatur tilkende så tidligt, at dette kan komme med i medlemsbladet, på foreningens hjemmeside og nyhedsbrev senest 14 dage før generalforsamlingen. Dette gælder også den siddende formand.
c) Kandidater til bestyrelsen som er villige til at modtage genvalg, skal give dette til kende som ved formandsvalg.
Da ingen krævede skriftlig afstemning, blev der stemt ved håndsoprækning om hvert enkelt forslag, og alle tre forslag blev godkendt og vedtaget, og indført i DepressionsForeningens gældende vedtægter pr. den 17. marts 2012 under § 8. Foreningens bestyrelse stk. 4. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for ét år af gangen, stk. 5. Kandidater til formandsposten skal give deres kandidatur tilkende så tidligt, at dette kan komme med i medlemsbladet, på foreningens hjemmeside og nyhedsbrev senest 14 dage før generalforsamlingen. Dette gælder også den siddende formand samt under stk. 5.a Kandidater til bestyrelsen som er villige til at modtage genvalg, skal give dette til kende som ved formandsvalg.
8. Karen Margrete opstillede til formandsposten, og blev genvalgt til formandsposten.
9. Flg. opstillede til bestyrelsesposterne – der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer:
a) Camilla Fribo-Søndergaard
b) Martin Schacke
c) Trille Schou
d) Hatla Jonsen
e) Sanne Angantyr
Flg. blev valgt ind i bestyrelsen:
a) Martin Schacke
b) Hatla Jonsen
c) Camilla Fribo-Søndergaard
10. Flg. opstillede som suppleanter til bestyrelsen – der skulle vælges fire suppleanter:
a) Sanne Angantyr
b) Sasha Jensen
c) Hanne Tranberg
d) Trille Schou
e) Frederik Brejl
Flg. blev valgt ind som suppleanter i bestyrelsen:
a) Hanne Tranberg
b) Frederik Brejl
c) Trille Schou
d) Sasha Jensen
11. Revisionsfirmaet Revico v/ godkendt revisor Poul Mahrt blev valgt som revisor.
12. Revisor Anette Ellegaard Holmskov fra AP Revision blev valgt som kritisk revisor.
13. Ingen nævneværdige bemærkninger.
Note
Efter afholdelse af generalforsamlingen konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig som flg. bestyrelse år 2012/2013:
Bestyrelsesmedlemmer
Karen Margrete Nielsen (formand)
Hanne Boll Overgaard (næstformand)
Martin Schacke (kassér)
Leif Svaneborg
Mia Nygaard
Camilla Fribo
Hatla Jonsen
Suppleanter:
Hanne Tranberg
Frederik Brejl
Trille Schou
Sasha Jensen

 

Facebooktwitterlinkedin