Regioner samler psykiatri og somatik

Ambitiøse planer i Skejby og Slagelse om at bygge nye psykiatriske centre i forbindelse med akutsygehuse. Ideen er, at et samarbejde mellem psykiatrien og somatikken skal sikre bedre behandlingsmuligheder for psykisk syge, der også ofte er besværet af fysiske sygdomme.

I Region Midtjylland og Region Sjælland er der planer om, at nye psykiatriske centre skal bygges i umiddelbar forlængelse af de somatiske akutcentre. Idéen er at binde skadestuerne for psykiatri og somatik sammen og desuden samle store dele af den psykiatriske behandling på centre, der kan modtage hjælp fra somatiske speciallæger lige i nærheden.

Fælles akutindgang

Med en fælles akutindgang, går psykiatriske patienter går ind ad samme dør som de somatiske. Man kan forestille sig, at nogle af rummene til undersøgelse er forbeholdt psykiatriske patienter, og at psykiatrien skal have meget bedre muligheder for at trække på den ekspertise, speciallægerne i somatikken har, forklarer Per Jørgensen, som er cheflæge for psykiatrien i Region Midt.

”Der er meget vundet ved at integrere somatikken og psykiatrien – både økonomisk og fagligt. De nye supersygehuse kommer til at være grundstenene i sundhedsvæsenet i mange år, så derfor er det nu, at vi skal handle,” siger Per Jørgensen.

Der er stadig tvivl om finansieringen af et psykiatrisk center på det nye hospital i Skejby, men ifølge Per Jørgensen er der lokalt faglig og politisk opbakning til at finde en løsning.

 

Overdødelighed blandt psykisk syge

Opbakningen skal ses i lyset af, at psykisk syge oftere lider af fysiske sygdomme end gennemsnitsbefolkningen. En undersøgelse fra psykiatrisk center København viser således, at psykisk syge i gennemsnit dør 15-20 år tidligere end danskere uden psykisk sygdom. Halvdelen af overdødeligheden kan forklares med fysiske sygdomme, konkluderer undersøgelsen.

Samtidig viser forskning inden for hjerteområdet, at svært psykisk syge med f.eks. skizofreni eller bipolar lidelse kun i halvt så mange tilfælde som gennemsnitsbefolkningen bliver opereret, selvom deres risiko for at dø af en hjertesygdom er tre gange så høj.

Vicedirektør i Region Sjællands psykiatri forklarer fordelene ved en fælles akutmodtagelse således:

”Vi har overvejet, hvordan vi bedst kan behandle de psykiatriske patienter, så vi også tager os af deres fysiske sygdomme. Der er en betydelig gevinst ved at placere bygningerne tæt sammen, fordi der en række sygdomme, hvor der er behov for bistand fra både læger i somatikken og psykiatrien,” siger Søren Bredkjær.

Han nævner selvmordsforsøg og spiseforstyrrelser som to oplagte områder, hvor der er behov for tæt samarbejde.

 

Kilde: Dagens Medicin 9.3.10

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*