Regler for tilskud til psykologhjælp

Det kan være lidt vanskeligt at finde ud hvem, hvad og hvornår der gælder for ordningen om tilskud til psykologbehandling. Vi har derfor bedt Dansk Psykologforening om at forklare reglerne for ordningen.

  1. Hvem kan henvises og hvem henviser til psykologbehandling med tilskud?

Patienter med let til moderat depression i aldersgruppen 18-37 år kan henvises til psykologbehandling med tilskud.
Det er kun de praktiserende læger, som kan henvise til psykologbehandling med tilskud.  Vagtlæger betragtes som praktiserende læger, og de kan derfor også henvise.                      

2.        Hvor stort et tilskud får man?
Regionen betaler 60 % af psykologens honorar.

3.        Hvor mange konsultationer er man berettiget til med tilskud?
Man er berettiget til 12 konsultationer.

4.        Kan der gives ekstra konsultationer med tilskud ud over dette, og hvem tager stilling til det, læge eller psykolog?
Ja, det er muligt at lave en genhenvisning, som giver ret til yderligere 12 konsultationer, således at man i alt kan få 24 konsultationer. Psykologen skal skrive til den praktiserende læge, at patienten har behov for genhenvisning. Det er så den praktiserende læge, som tager stilling til, om patienten skal genhenvises.

5.        Skal henvisningen blot være sket inden man fylder 38 år, eller skal psykologbehandlingen være afsluttet inden man fylder 38?
Man skal begynde behandlingen inden man fylder 38 år. Det vil sige, at man skal være 37 år ved den 1. konsultation. Når dette krav er opfyldt, har man ret til at færdiggøre behandlingsforløbet med tilskud, uanset at man bliver 38 år. Patienter, som er fyldt 38 år, kan derfor også genhenvises, idet der er tale om færdiggørelse af ét behandlingsforløb.

6.        Bliver jeg henvist til en bestemt psykolog? Hvordan kan jeg finde en psykolog, der er specielt uddannet til at tage sig af depression eller bipolar lidelse?
Henvisningen kan kun bruges hos de psykologer, som har et såkaldt “ydernummer”. Der er omkring 800 psykologer med ydernummer fordelt udover hele landet. Som patient har man frit valg mellem hvilken af disse psykologer, som man vil behandles af. Ofte kan den praktiserende læge anbefale en eller flere psykologer. På hjemmesiderne www.sundhed.dk og www.psykologeridanmark.dk  kan man se, hvilke psykologer som har et ydernummer. På hjemmesiden www.psykologeridanmark.dk er det muligt at se, hvilke områder, psykologen har særlige interesse for og/eller erfaring med.

7.        Hvad koster det at gå til psykolog?
Psykologens honorar er fastlagt i en aftale mellem regionerne og Dansk Psykolog Forening. Honoraret reguleres 2 gange om året. Pr. 1. april 2010 skal patienten betale 306 kr. for en individuel konsultation. Den 1. konsultation er dog lidt dyrere og koster 370 kr. Der er andre priser for 2-personers konsultationer og gruppekonsultationer. Samtlige priser kan findes på psykologforeningens hjemmeside.

8.        Hvor lang er ventetiden typisk(hvis man er henvist igennem 18-38 ordningen)?
Ventetiden svinger meget. Den kan være fra nogle få dage til 6 måneder. Erfaringsmæssigt ved vi, at ventetiden er længst i de større byer. Man kan bruge sin henvisning hvor i landet man vil, og det kan derfor være en god idé, at tage kontakt til psykologer uden for de større byer, hvis man har behov for hurtig behandling.

9.        Hvad gør man, hvis man har modtaget psykologbehandlingen, er blevet rask og derefter syg igen? Har man så på ny ret til tilskud til psykologbehandling?
        Som reglerne er i øjeblikket, kan den praktiserende læge på ny henvise til psykologbehandling, hvis lægen vurderer, at der er tale om et helt nyt sygdomsforløb. Regionerne arbejder dog på at få ændret dette, fordi det giver anledning til mange fortolkningsspørgsmål.

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*