Revurdering af medicintilskud

Reglerne om tilskud til antidepressiv medicin skal revurderes. DepressionsForeningen frygter at patienterne for fremtiden kun kan få tilskud til et begrænset udvalg af medicin og ikke den medicin, der efter lægens vurdering er den bedst mulige for den enkelte.Derfor har DepressionsForeningen sammen med andre bruger- og pårørendeorganisationer taget kontakt til Lægemiddelstyrelsen.

 

Læs det fælles brev herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Direktionssekretariatet

Att. Nikolaj Laursen                                                                                           d. 12.dec. 2010

 

Vedr. Medicintilskudsnævnets revurdering af tilskud til antidepressiva

Ved en fejl blev de relevante patientforeninger ikke orienteret før Medicintilskudsnævnet påbegyndte revurdering af tilskud til antidepressiva. I forbindelse med at revurderingen blev omtalt i pressen, modtog Landsforeningen SIND, Angstforeningen og DepressionsForeningen en orientering fra Lægemiddelstyrelsen. 

Vi har grund til at antage, at der arbejdes med planer om fjernelse af tilskud til visse – de dyreste – antidepressiva.

Det almindelige forløb for en medicinsk depressions- eller angstbehandling finder sted hos den praktiserende læge. Denne ordinerer som regel et SSRI præparat. Hvis det ikke har den ønskede effekt skiftes til et andet SSRI præparat. Først når dette er prøvet uden tilfredsstillende forbedring af patientens tilstand, skiftes der til et SNRI præparat. Hvis dette evt. giver for mange bivirkninger, foretages yderligere skift indenfor SNRI, osv. Behandlingen påbegyndes med andre ord med de billige præparater.

Det er imidlertid helt individuelt, hvad der virker på den enkelte, og derfor må nogle patienter prøve flere forskellige præparater, før den ønskede virkning indtræder. En velbehandlet patient, der har kunnet genoptage arbejde eller studier, vil kunne løbe ind i complianceproblemer, hvis tilskudsreglerne ændres. Enten fordi det billigere præparat er afprøvet uden held, eller fordi vedkommende ikke har råd til den medicin, der virker. Eller ikke har råd til selv at lægge ud indtil en ansøgning om enkelttilskud imødekommes.

Konsekvenserne af ophør af tilskud til de dyrere præparater er omfattende, også samfundsøkonomisk. Tilbagefald kan føre til selvmord, mindst 60% af alle selvmord begås af deprimerede  mennesker. Tilbagefald vil medføre flere sygemeldinger og studieophør. Hver episode forringer chancerne for igen at kunne fungere normalt på arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne med risiko for endnu flere førtidspensioneringer.

ODAs (fællesorganisationen for OCD, depression og angst), De9, og Landsforeningen SINDs opfordring til Medicintilskudsnævnet er derfor, at der ikke træffes afgørelser, der kan forhindre den behandlende alment praktiserende læge eller speciallæge i nøje at følge anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens referenceprogrammer for unipolar depression og for angst (2007).

Evt. fjernelse af tilskud til de dyrere antidepressiva vil kunne give en lille umiddelbar besparelse, men forøge de indirekte udgifter betragteligt. Det er i forvejen ikke udgifter til behandling, der tynger samfundsøkonomien, men de indirekte udgifter.

Hvis nævnet alligevel beslutter at fjerne tilskud, vil det forringe en stor gruppe af disse patienters liv afgørende, og dermed også deres pårørendes tilværelse.

Hanne Tranberg, formand for De9 – Foreninger for pårørende til psykisk syge i MidtjyllandKnud Kristensen, formand for Landsforeningen Sind
Karen Margrete Nielsen, formand for DepressionsForeningenChristian Nyholm, formand for fællesorganisationen ODA

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*