Selvhjælp i lokalgruppen

I DepressionsForeningens selvhjælpsgrupper, lokalgrupperne, kan du træffe andre depressionsramte. Her er ingen krav, som medlem af foreningen kan du blot møde op og tale med folk, der er i samme situation som dig. Herunder kan du læse, hvordan møderne foregår i lokalgruppen for København/Frederiksberg.


Af Mathias Prægel, kontaktperson for København/Frederiksbergs lokalgruppe.

Mød bare op

Foreningens grupper fungerer meget enkelt: Et af medlemmerne er gruppens kontaktperson, dvs. at vedkommendes telefonnummer og mailadresse står på foreningens hjemmeside og på sidste side i DepressionsTidende, sådan at nye interesserede kan se, hvem man skal rette henvendelse til.
Undertiden er vores gruppe tvunget til at skifte mødested med forholdsvis korte mellemrum, men når vi har et nogenlunde fast sted, står vores adresse også på lokalgruppelisten. Enhver, der er interesseret i at deltage, er velkommen til bare at møde op. Langt de fleste ringer eller skriver dog til mig på forhånd, fordi man forståeligt nok er usikker på, hvad det er for noget. Mange spørger detaljeret til, hvordan et møde foregår. Så godt som alle henvendelser er meget ydmyge; folk spørger f.eks., om de nu også opfylder kravene. Det eneste krav er, at man skal være medlem af foreningen og overholde tavshedspligten.

Fortæl din egen historie
På vores møder sidder vi omkring et bord, helst med en kop kaffe. Vi tager så en runde bordet rundt, hvor man efter tur fortæller, lige hvad man har lyst til. Typisk begynder man med ’siden sidst’; især hvis man på det seneste møde har fortalt om et konkret problem, som man stod over for. Det er rart, at der er nogen, der følger med, og spørger ”hvordan gik det med…” Det er tilfældigt fra gang til gang, hvem der begynder.
Det er en forudsætning for, at gruppen fungerer, at alle kommer til orde. Vi har aldrig haft nogen, der kun kom for at høre om ligesindedes problemer; man kommer også for at fortælle om sin egen situation.

…og hør de andres

I gruppen har vi haft nogle meget dårlige oplevelser, hvor ikke alle nåede at få ordet. For at sikre at alle får lige meget tid valgte vi derfor at udnævne en tidtager, som skulle sige til, hver gang en taletid var udløbet. Men når man sidder og fortæller om dybt personlige problemer, kan man nemt glemme tiden og lade sig rive med. Det sker faktisk for langt de fleste, også de ’rutinerede’ gruppemedlemmer. I en sådan situation er der ingen, der kan få sig selv til at afbryde midt i det hele. Man sidder uvægerligt og venter på en naturlig pause, hvor man kan sige til. Det er der ikke noget spor mærkeligt ved – det sker f.eks. ikke sjældent, at en person begynder at græde under sin fortælling.
Løsningen for vores gruppe blev i stedet at anvende mobiltelefonens nedtællingsur. Selv om en hyletone kan lyde meget kynisk, føler ingen sig krænket over at blive afbrudt. Det er ens for alle, og desuden har man naturligvis lige nogle minutter efter hyletonen til at runde af.

Nye netværk
I København/Frederiksberggruppen har alle hinandens kontaktoplysninger. Der er meget ofte nogen i gruppen, der døjer med ensomhed og derfor savner et større netværk. Når man har listen, kan man når som helst kontakte en eller flere af de andre fra gruppen og aftale at mødes. Det er ikke spor mærkeligt, hvis der er nogen i gruppen, man har lyst til at mødes med oftere end hver fjortende dag.
Det, at alle fra starten har mulighed for at kontakte hinanden, understreger princippet om lighed i gruppen og giver ethvert nyt medlem maksimal mulighed for at danne sig et større netværk.
I professionel gruppeterapi er det forbudt at mødes ud over gruppens faste møder, men jeg synes det er vigtigt at holde fast i forskellen på selvhjælpsgrupper og terapi. Der er ingen terapeut i gruppen; vi er alle patienter, der har gavn af at dele vores erfaringer og problemer med andre i samme situation. Og alle synes, de har gavn af at komme i gruppen; men det har ikke noget med terapi at gøre.

Fakta

Se her for at finde lokalgrupper i dit nærområde.

Der findes 27 lokalgrupper rundt omkring i landet, og der er nye på vej i Hillerød og Aalborg
Har du lyst til at vide mere om hvordan man opretter en lokalgruppe, kan du læse artiklen ”Flere lokalgrupper ønskes” i DepressionsTidende nr. 3  2008 eller her på hjemmesiden.

Har du fået lyst til at oprette en ny lokalgruppe?
Skriv til sekretariat@depressionsforeningen.dk eller ring: 3312 4727 (9-16)

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*