Sundhedsminister præsenterer handlingsplan

Regeringen vil sikre ligeværd - lægger op til historisk investering i psykiatrien
16-05-2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse – Regeringens handlingsplan for psykiatri

PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Nick Hækkerup præsenterer i dag regeringens handlingsplan for psykiatrien, der skal styrke indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser og sætte et nyt fokus for psykiatrien, hvor udgangspunktet er ligeværd. Regeringen er parat til at investere 1,6 milliarder kroner i en bedre indsats, og indkalder nu satspuljepartierne til forhandlinger.

“Regeringen lægger op til en historisk investering, der vil nedbringe ventelister og skabe de nødvendige rammer for at kunne nedbringe tvang i psykiatrien. Det håber jeg, de øvrige satspuljepartier vil bakke op om”, siger sundhedsminister Nick Hækkerup, der i dag fremlægger regeringens handlingsplan for psykiatrien.

Handlingsplanen indeholder en lang række initiativer, der skal være med til at sikre en mere ligeværdig indsats, hvor mennesker med psykiske lidelser og pårørende inddrages mere systematisk og oplever sammenhæng i indsatsen. Og hvor der er øget fokus på rehabilitering og forebyggelse i kommuner og regioner, og hvor sygdomsbehandlingen har høj kvalitet – herunder med meget mindre brug af tvang, end vi ser i dag.

Og som led i handlingsplanen er regeringen parat til at tilføre psykiatrien 1,6 milliarder kroner de næste fire år. Pengene ønsker regeringen at bruge til kapacitetsmæssig udbygning af psykiatrien, f.eks. til at udbygge den ambulante psykiatri og til nedbringelse af tvang.

Derudover lægger regeringen op til et markant løft af de fysiske rammer i sygehuspsykiatrien. De massive investeringer bygger ovenpå regeringens tidligere økonomiaftale med regionerne om kapacitetsudbygning af psykiatrien, satspuljeaftaler og finanslovaftale, hvor psykiatrien er blevet prioriteret.

“Vi lægger op til en massiv investering, der vil betyde, at mennesker med psykiske lidelser fremover vil møde en moderne og inkluderende psykiatri, som også regeringens psykiatriudvalg efterlyste. Det vil give et bedre behandlingsmiljø og bl.a. give patienterne bedre mulighed for at dyrke motion og andre aktiviteter, og det kan være med til at mindske brugen af bælter og andre former for tvang”, siger Nick Hækkerup.

Ministeren understreger, at der er et større sigte med handlingsplanen, som handler om meget mere end penge:

“For mig og regeringen er handlingsplanen et kæmpe skridt ind i en fremtid, hvor vi ser på mennesker med psykisk sygdom på samme måde som mennesker med en fysisk sygdom. Hvor der er ligeværd, ikke bare i sundhedsvæsnet og i den kommunale sociale indsats, men i hele samfundet. Der er brug for en kulturændring, så psykisk syge mødes på samme måde som andre”, siger sundhedsministeren.

KLIK HER – for at læse regeringens handlingsplan for psykiatri

KILDE: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

 

Facebooktwitterlinkedin