DepressionsForeningen: Ny rapport tydeliggør underprioritering af depressionsbehandling

Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen om ”Sygdomsbyrden i Danmark” viser, at selv om sygdomme som depression og angst koster samfundet mere end 11,7 mia. kr. årligt i udgifter til sygefravær på arbejdsmarkedet og førtidspensioner. Bruger vi kun omkring 2 mia. kr. årligt til behandling. Helt ufattelig uklogt, mener DepressionsForeningen.

Sundhedsstyrelsen har i dag præsenteret rapporten “Sygdomsbyrden i Danmark”. Rapporten placerer depression og angst på linje med somatiske sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme, øverst på listen over årsager til fravær på arbejdsmarkedet, dødsfald og førtidspensioner. Og dermed også blandt de mest omkostningstunge for den danske stat. I skærende kontrast står så udgifterne til behandlingen. I særlig grad, når det gælder behandlingen af depression og angst. Den beløber sig kun til knapt en sjettedel af de samlede omkostninger.

”Det er fuldkomment uforståeligt, at vi som samfund ikke sætter flere ressourcer ind på at forhindre, at folk med depression og angst mister deres tilknytning til arbejdsmarkedet, når vi kan se, hvor store omkostningerne er, ikke bare for den enkelte og dennes familien – men i høj grad også for samfundet”, udtaler DepressionsForeningens Generalsekretær Kasper Tingkær.

”Vi ved at hurtig og effektiv behandling, er helt afgørende for at komme sig og vil bringe langt de fleste patienter tilbage på sporet i forhold til deres familieliv, arbejdsliv og hverdagsliv. Vi kan derfor ikke tillade os at lade dem vente” fortsætter han.

Behandlingen af mennesker med depression og angst er relativ billig og enkel, men ikke ukompliceret. Det stiller store krav til behandlerne. Og da langt størstedelen af patienterne bliver behandlet hos den praktiserende læge, er der i særlig grad brug for at stille øgede krav til denne sektor.

DepressionsForeningen ønsker helt konkret:
– Øget fokus på diagnosticering, behandling og opfølgning hos den praktiserende læge.
Der er brug for mere uddannelse, mere tid og fokus på diagnosticering i forhold til håndtering af mennesker med stress, angst og depression. Vi opfordrer til videre udvikling af shared care modeller i forhold til at bringe mere erfaring, mere mandskab og mere fokus på denne patientgruppe.
Obligatoriske (be)handlings- og opfølgningsplaner med inddragelse af patienten.
– Patienter med depression kan have svært ved at overskue forløbet med behandling af egen sygdom. De har brug for en klar plan, som de i videst muligt omfang er med til selv at udarbejde. Og de har brug for en tæt opfølgning fra lægen.

Du kan læse rapporten her
For yderligere kommentarer kontakt:
Kasper Tingkær
Generalsekretær
Mob.: 31 35 18 38
www.depressionsforeningen.dk

Facebooktwitterlinkedin