Symptomer

Hvorvidt man har en depression afhænger af, hvordan symptomerne er, hvor mange der er, samt i hvor lang tid man har haft dem. Dette er individuelt. Diagnosen depression kan indeholde meget forskellige former for kombinationer af symptomer og kan derfor også se meget forskellige ud udefra. Der skelnes mellem lette, moderate og svære depressioner, afhængigt af hvor mange symptomer der er til stede.

  • Nedtrykthed. Kernesymptomet ved en depression er nedtrykthed. Den depressionsramte gribes af en følelse af håbløshed, modløshed og triste tanker. Nogle oplever dog i stedet, at de ikke kan føle noget, som om de er tomme for følelser.
  • Nedsat interesse eller glæde ved ting, som plejer at kunne fornøje personen. Aktiviteter, der ellers er kilder til glæde, forekommer pludselig tomme, uinteressante og meningsløse.
  • Nedsat energi. Følelse af konstant træthed, udmattelse og tunghed i kroppen. Dagligdags gøremål som f.eks. indkøb, madlavning og personlig hygiejne kan forekomme næsten uoverkommelige. Selv den mindste aktivitet kan dræne den depressionsramte for energi.
  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse. Følelse af ikke at have noget at byde på i forhold til andre mennesker, at man ikke er god nok.
  • Selvbebrejdelse og skyldfølelse. Man kan føle sig til besvær, føle man har svigtet nogen, eller gjort noget galt. Ofte vil den deprimerede føle sig skyldig i forhold til sin egen situation: Hvis bare jeg havde handlet anderledes, ville jeg ikke stå i denne situation.
  • Tanker om død, ulykke eller selvmord. Tankerne kredser om alle de forfærdelige ting, som kan ske. Den depressionsramte kan være besat af tanken om, at en ulykke vil ramme hans eller hendes nærmeste. Man kan også få tanker om, at livet ikke er værd at leve, og trang til at gøre skade på sig selv eller ligefrem tage sit eget liv.
  • Besvær med at koncentrere sig eller huske. Man kan få svært ved at samle sig om at læse, at huske, følge med i en film, planlægge ting, tage beslutninger om selv små ting, såsom hvilken type mælk man skal vælge i supermarkedet.
  • Rastløshed eller hæmning. Man kan enten føle sig urolig, så man ikke kan sidde stille, eller man piller hele tiden ved noget, tankerne ræser måske af sted. Eller man kan opleve det modsatte, at man bevæger sig langsomt, tænker langsommere og er lang tid om at svare på spørgsmål. Nogle oplever begge symptomer på stort set samme tid.
  • Dårlig søvn og søvnløshed eller øget søvntrang. Mange depressive har problemer med søvnen. Nogle kan sove nærmest konstant. Andre har svært ved at sove. Det kan f.eks. være problemer med at falde i søvn, når man lægger sig for at sove, at man vågner mange gange i løbet af natten, eller at man vågner meget tidligt om morgenen og ikke kan falde i søvn igen.
  • Psykotiske symptomer. Ved meget svære depressioner kan der ud over ovennævnte symptomer også være psykotiske symptomer, f.eks. i form af vrangforestillinger, hvor man kan være overbevist om, at man er et værdiløst menneske eller andre lignende forestillinger. Psykotiske symptomer kan også være hallucinationer, det kan f.eks. være, at man hører eller ser ting, andre ikke kan se eller høre.

Ud over de officielle symptomer fra ICD-10 oplever mange depressive angst, nedsat lyst til sex, vrede og irritation samt smerter forskellige steder i kroppen.
Man kan endvidere have symptomer på andre psykiske lidelser samtidig med, at man har en depression. Almindeligt forekommende co-morbide (sameksisterende) tilstande er f.eks. generaliseret angst, panikangst, socialfobi og andre fobier, OCD, personlighedsforstyrrelser m.fl.

Facebooktwitterlinkedin