Tema om selvmord

Kære frivillige

Her følger lidt orientering om den kommende udgave af vores medlemsblad Balance, der udkommer den 14. december.

Bladets tema er ”Liv og Død”, og det indeholder bl.a. en artikelserie om selvmord. Som en del af bladets tilbliven har vi opfordret medlemmer til at kontakte os, hvis de havde lyst til at dele deres selvmordstanker med os. Vi har fået mange flere henvendelser, end vi havde plads til i bladet – og flere end vi havde forventet.

Jeg fornemmer derfor, at vi har valgt et emne, som mange har erfaring med og gerne vil tale om. Ud fra henvendelserne kan vi dog også se, at det er de færreste, der har delt deres tanker om selvmord med andre.

Det vil vi gerne være med til at ændre på, fordi vi ved, at en samtale kan være med til at reducere den pågældendes selvmordsrisiko.

Måske vil bladets fokus afstedkomme, at medlemmer af jeres lokalgrupper, gæster i Café Blom eller opkaldere på telefonlinjerne får lyst til eller behov for at tale om selvmord og sætte ord på tanker, som de ikke tidligere har delt.

I den forbindelse vil jeg minde om vejledningen ”Forebyggelse af selvmord – Opmærksomhedspunkter for DepressionsForeningens frivillige”, som vi udarbejdede tidligere på året. I vejledningen kan I få viden om, hvad det er for signaler, I skal være opmærksom på, hvordan I risikovurderer, og hvem I kan henvise til, hvis der er brug for professionel hjælp. Det kan være en god idé at genbesøge denne, og til nye frivillige findes den her.

Får I en samtale med en, der er selvmordstruet, skal I altid kontakte mig eller Susi Trolle, der er projektleder i Café Blom. Det er vigtigt, at I får delt jeres oplevelser og bearbejdet den belastende situation, I har siddet i som frivillig. Både så vi passer rigtig godt på jer, og så vi hele tiden lærer af vores erfaringer.

Alle frivillige får (uanset medlemskab) bladet tilsendt med posten. Personligt synes jeg, at I har et rigtigt interessant blad i vente, og jeg vil ønsker jer god læselyst.

Har denne orientering givet anledning til spørgsmål, skal I endelig kontakte mig.

Mange hilsner

Mette Prangsgaard
Projektleder og frivilligkoordinator

Facebooktwitterlinkedin