Tilbage i arbejde eller uddannelse med mentorstøtte

har du lyst til at være med?

Deltag i et forskningsprojekt for personer med angst, depression og/eller bipolar lidelse.

Forskningsprojektet Sherpa optager flere deltagere

Virksomheden Sherpa tilbyder professionelt og individuelt tilrettede mentorforløb med fokus på, at du vender tilbage til arbejde eller uddannelse. Region Hovedstadens Psykiatri undersøger i øjeblikket effekten af forskningsprojektet

Det er stadig muligt at deltage i projektet. Så hvis du selv eller en af dine pårørende for nylig har fået diagnosticeret angst eller affektiv sindslidelse og kunne have gavn af tilbuddet, hører vi gerne fra dig.

Hvis du ønsker at deltage og du opfylder kriterierne, vil du blive tilknyttet enten en Sherpa-gruppe eller en kontrolgruppe. Hvis du efter lodtrækning kommer i kontrolgruppen, vil du få den nuværende støtte, der tilbydes i social- og sundhedssektoren. Hvis du kommer i Sherpa-gruppen, vil du også få den nuværende støtte plus et mentorforløb hos Sherpa. Alle deltagere skal være med i tre interviews og udfylde nogle spørgeskemaer ved start samt efter henholdsvis et og to år.

Det er stadig muligt at deltage i projektet. Så hvis du selv eller en af dine pårørende for nylig har fået diagnosticeret angst eller affektiv sindslidelse og kunne have gavn af tilbuddet, hører vi gerne fra dig.

Hvis du ønsker at deltage og du opfylder kriterierne, vil du blive tilknyttet enten en Sherpa-gruppe eller en kontrolgruppe. Hvis du efter lodtrækning kommer i kontrolgruppen, vil du få den nuværende støtte, der tilbydes i social- og sundhedssektoren. Hvis du kommer i Sherpa-gruppen, vil du også få den nuværende støtte plus et mentorforløb hos Sherpa. Alle deltagere skal være med i tre interviews og udfylde nogle spørgeskemaer ved start samt efter henholdsvis et og to år.

Tilbage til hverdags- og arbejdsliv med mentorstøtte fra Sherpa

I Sherpa-gruppen får du tilknyttet en fast mentor og karriererådgiver, der tager udgangspunkt i dig og din situation og støtter din tilbagevenden til hverdagslivet og arbejde.

Forløbet er ikke behandling, men en helhedsorienteret støtte, der er tilrettet dine behov. Mentorerne kan hjælpe med kontakt til jobcentret, skabe struktur i hverdagen, gældsrådgivning, deltage som bisidder mm. Karriererådgiverne giver dig professionel karriererådgivning, hvor du individuelt får råd og hjælp til jobafklaring, CV-skrivning og jobsøgning mm.

Hvad skal du gøre?

Lyder dette som et tilbud, du selv eller en pårørende kunne have glæde af – eller har du uddybende spørgsmål til indholdet af Sherpa-forløbet, skal du blot:

Ringe til Sherpa-teamet på tlf. 42 60 60 09 eller maile: info@team-sherpa.dk

For at kunne deltage, skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du skal have angst, depression eller en bipolar lidelse.
  • Du skal have et klart ønske om at vende tilbage til arbejde eller uddannelse.
  • Du må højst have haft tilknytning til det psykiatriske behandlingssystem inden for de seneste 3 år.
  • Du skal være bosiddende i Region Hovedstadens optageområde.
  • Du skal have haft tilknytning til arbejde/uddannelse inden for de sidste to år.
  • Du har behov for mindst tre måneder, inden du er klar til job/uddannelse igen.
  • Du må ikke have alkohol- eller stofafhængighed.
  • Du må ikke have en somatisk sygdom, der medfører nedsat arbejdsevne.

Hvis du opfylder kriterierne, arrangerer vi et interview, hvor en mentor og en forsker fra projektet deltager. I forlængelse af interviewet vil du med det samme få, at vide om du kommer i enten Sherpa- eller kontrolgruppen.

Vi optager deltagere indtil foråret 2014.

Yderligere info

Har du yderligere spørgsmål til forskningsprojektet, er du velkommen til at kontakte:

Du kan også læse mere om mentorordningen på Sherpas hjemmeside: www.team-sherpa.dk

Facebooktwitterlinkedin