Tips til §18-ansøgninger i lokalgruppen

 

money-heap-how-much-is-enoughDet er lovpligtigt for alle kommuner at samarbejde med lokale frivillige foreninger, og kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Da flere og flere engagerer sig i frivilligt arbejde, er det eftertragtede midler, hvorfor konkurrencen om at få del i midlerne øges. Vi har udarbejdet fem konkrete råd, som vi håber kan være en hjælp i det fremadrettede arbejde med at søge midler

 1. Undersøg praksis for uddeling af midler:
  Der er landet over stor forskel på rammerne for uddeling af midler. Det gælder både ansøgningsfrister og ansøgningsskemaer, men også kriterier for puljen, vurdering af ansøgninger samt krav til regnskab og dokumentation. På den enkelte kommunes hjemmeside kan I finde de rammer, der er gældende i jeres kommune, og hvad I skal være særligt opmærksom på. Det lokale Frivilligcenter vil også altid kunne hjælpe, og I kan med fordel tilmelde jer frivilligcentrets nyhedsbrev. Så vil I automatisk få tilsendt relevant information.
 1. Forberedelse af ansøgningen:
  Inden I udarbejder ansøgningen, er det en god ide at nedsætte en lille arbejdsgruppe, hvor I sammen drøfter ansøgningen. Tal om, hvilke realistiske succeskriterier I har for det kommende projektår, og hvor mange aktiviteter I ønsker at afholde. Tal også om, hvordan I i ansøgningen kan dokumentere relevansen for jeres projekt. Det kan f.eks. være med statistik fra jeres lokalområde eller erfaringer fra nuværende lokalgruppemedlemmer. Ansøgningen skal vise, at I har gennemtænkt relevansen af aktiviteterne i forhold til målgruppen og det lokale behov.
 1. Vær konkret og tydelig:
  I kan ikke forvente, at modtagerne kender DepressionsForeningen og jeres frivilliggruppe. Ansøgningen skal derfor efterlade et tydeligt billede af, hvem I er, og med hvilket formål I arbejder. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke aktiviteter I vil afholde, hvor stor en målgruppe I forventer at nå, samt hvilke konkrete forandringer og forbedringer jeres lokalgruppe kan bidrage med til målgruppen. Har I en projektbeskrivelse eller en tidslinje for projektåret, kan I henvise til dette i bilag, men sørg for at alle væsentlige informationer fremgår af selve ansøgningen. Ansøgningen skal være kort, men præcis.
 1. Udarbejd et overskueligt budget:
  Det er vigtigt at få frem, at frivilligt arbejde ikke er gratis og samtidigt illustrere, at lokalgruppen kan nå ud til en stor målgruppe med begrænsede midler. Modtager skal kunne orientere sig i, hvilke udgifter lokalgruppen har, og hvordan tildelte midler vil blive anvendt. Det kan være en god idé at opdele budgettet i f.eks. PR-materiale (foldere, visitkort, plakater), Drift (husleje, porto, aktivitetsmidler, mødeforplejning), Kurser for lokalgruppens frivillige (husk transport) samt tilskud til offentlige arrangementer eller andre relevante udgiftsposter. Husk at angive, hvis I har søgt eller modtaget midler fra anden side.
 1. Få hjælp fra sekretariatet:
  I kan altid få hjælp fra sekretariatet, hvis I er i tvivl om noget eller blot ønsker en gennemgang af jeres ansøgning og budget. Ansøgningen sendes til mette@depressionsforeningen.dk minimum et par dage før ansøgningsfristen. I skal også skrive til denne adresse, hvis der skal vedlægges oplysninger til ansøgningen, som I ikke selv har adgang til. Det kan fe.sk. være foreningens senest godkendte årsregnskab samt opdaterede medlemstal og gældende vedtægter.

 

Tips fra Odense

I Odense søger de §18-midler med stor succes. Flere års networking og ansøgninger til at lave offentligt tilgængelige arrangementer har gjort, at de sidste gang modtog over 80.000. Karen Margrete Nielsen fra Odense giver her nogle råd med på vejen:

 • Slå jer sammen med andre! Man kan lave mere for færre penge, hvis man går sammen med andre. I Odense søger de tre grupper sammen og samarbejder desuden bl.a. med psykinfo, SIND , Bedre Psykiatri og andre for at få en større spredningseffekt og sikre synlighed
 • Lav arrangementer, der er offentligt tilgængelige. F.eks. foredrag eller udflugter, der også tiltrækker folk uden for lokalgrupperne – og som er et alternativ til gruppens normale tiltag
 • Netværk, netværk, netværk. Vær opsøgende ift. frivilligcentre, der gerne vil hjælpe. Og ring og tal med kommunen, så I får opbygget et forhold
 • Overhold tidsfrister – kig på kommunens hjemmeside, for de er benhårde med deadlines
 • Vær konkret i ansøgningen. Brug enkelt sprog og vis, at I ved, hvad I taler om
 • Husk at søge til praktiske ting også. F.eks. print, transport o.l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterlinkedin