Udarbejdelse af retningslinjer skal sikre en bedre indsats for personer med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har nu udarbejdet fælles retningslinjer for, hvordan kommuner og regioner kan tilrettelægge en koordineret og mere individuel indsats for personer med psykiske lidelser og samtidigt misbrug.

Det hænder, at personer, der både har psykiske lidelser og et misbrug af stoffer eller alkohol, ikke får den tilstrækkelige hjælp og behandling. Det sker blandt andet fordi misbrugsbehandlingen varetages af kommunerne, og den psykiatriske behandling af regionerne. Målgruppen kan derfor opleve, at havne mellem to stole og ikke kunne opnå behandling nogen af stederne.

Derfor har Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har nu udarbejdet fælles retningslinjer for, hvordan kommuner og regioner kan tilrettelægge en koordineret og mere individuel indsats. Der er afsat satspuljemidler til at få udarbejdet de nye indsatsplaner, og målgruppen er først og fremmest de borgere, der har det største behov.

Se mere på: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/bedre-indsats-for-personer-med-psykiske-lidelser-og-samtidigt-misbrug

Facebooktwitterlinkedin