Vejen tilbage til arbejdslivet

en vinterkold novemberdag hvor kulden omfavnede Danmark og DSB’s slogan blev forvandlet til ”Vent og se med DSB” trodsede en gruppe interesserede mennesker minusgraderne og dukkede op til et foredrag arrangeret af DepressionsForeningen med titlen ”Vejen tilbage til arbejdslivet”.  Arrangementet blev holdt hos kulturstationen Vanløse.

Speciallæge i psykiatri, dr. med Jesper Karle fra PPclinic stillede som aftenens foredragsholder skarpt på behandling af psykisk sygdom med særligt fokus på tilbagevenden til arbejdslivet. 

Hvis arbejde er sundt, så giv det til de psykisk syge

Jesper Karle lagde i sit oplæg særlig vægt på, hvor vigtig det er at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, når man skal blive rask fra en psykisk lidelse. Arbejde kan dog ifølge Karle ikke stå alene. Det helt centrale for at blive rask er at medtænke omgivelserne. Omgivelserne som kan være pårørende, behandlere, arbejdspladsen og kommunen/jobcentret. En tidlig og helhedsorienteret indsats er alt afgørende for at blive rask. Under oplægget var der en byge af spørgsmål fra interesserede og engagerede deltagere. Blandt andet blev der spurgt ind til finanskrisens konsekvenser med fyringer af personer med sygefravær og diskuteret, hvem der har tovholder -funktionen i et behandlingsforløb, som skal fokusere på en koordineret indsats.  Karle nævnte den praktiserende læge som et bud på tovholder for den tidlige indsats. Derudover blev det under foredraget gjort klart at forskning peger på, at genoptagelse af arbejde efter sygdom er helt essentielt for at blive helbredt og at arbejde ligeledes er vigtig for vores sociale tilhørsforhold.

Deltagerne kunne til mødet foruden Karles input forsyne sig med frisk frugt og holde varmen med kaffe og the.

    

Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*