Vil du være frivillig i DepressionsForeningens sociale fristed Café Blom – og være med til at skabe et enestående cafémiljø?

Som frivillig i Café Blom er du med til at skabe den imødekommende stemning, der hersker på stedet. Der er brug for dig, som vil støtte og hjælpe både den enkelte gæst og det varme og rummelige fællesskab. Du kan selv have haft én af de psykiske lidelser, som caféen rummer. Du kan også have været rask hele livet. Du kan være under uddannelse, på arbejdsmarkedet, pensioneret eller ledig. Det kræver ingen formelle forudsætninger at være frivillig.

Til gengæld er det en stor fordel, hvis du brænder for sagen. Vi sætter desuden stor pris på evnen til at lytte og være opmærksom på vores gæster.

Det forpligter du dig til som frivillig

  • Tage imod caféens nye gæster
  • Være tilgængelig for understøttende samtaler for alle gæster
  • Hjælpe alle med at blive en del af fællesskabet
  • Sørge for praktiske gøremål som indkøb eller tilberedning af kaffe
  • Tage vagter minimum to gange om måneden
  • Deltage i møder, supervision og mindre kurser ca. en aften om måneden

Du får du som frivillig

  • Kollegial sparring og frivilligkurser i bl.a. grundlæggende samtaleteknik
  • Indflydelse på caféens udvikling – både fagligt og socialt
  • Chancen for at blive en del af en engageret frivilliggruppe

Proceduren for at blive frivillig Er du interesseret i at blive frivillig, så kontakt projektleder Susi Trolle (e-mail: cafeblom123@gmail.com) eller kom forbi til en kop kaffe mandage eller onsdage kl. 14 – 18. Hvis vi bliver enige om at du skal begynde, bliver du introduceret til caféens dagligdag gennem tre introduktionsvagter sammen med en erfaren frivillig, der bliver din mentor i introduktionsforløbet.

Vi glæder os til at se dig!

 

Café Blom – vejen ind i fællesskabet
Café Blom er et en social café, der styrker social inklusion og peer-to-peer fællesskaber mellem mennesker med depression, angst, bipolar lidelse og OCD. Det vil sige mennesker, med psykisk sårbarhed, der ligger indenfor normalområdet, og som de fleste mennesker kender til enten gennem egne relationer eller fra sig selv. Café Blom drives af DepressionsForeningen i samarbejde med Angstforeningen og OCD-foreningen. I caféen arbejder en deltidsansat projektleder (20 timer) samt 15 – 20 frivillige – en stor del med brugerbaggrund – for at:

Støtte brugerne – her kaldet gæster – i svære perioder, hvor depression eller angst øges med fare for (gen)indlæggelse, øget medicinering, social eksklusion eller selvmord.
Café Blom er et fristed, en social ramme, der nænsomt støtter den enkelte i at komme sig på egne betingelser efter ud fra en recovery inspireret tankegang. Rumination og tankemylder, angst for fremtiden, ensomhed, lavt selvværd og manglende tro på fremtiden fylder meget for den enkelte, når man er alene. At møde andre, der forstår, hvad der er på spil, er afgørende. Der findes andre fællesskaber, men når man er psykisk sårbar, betyder det alverden at møde andre, der genkender ens situation og problemer. Ellers kan følelsen af ensomhed ofte blive endnu større. Følelsen af at møde genkendelse og forståelse betyder alt.

Tilbyde et både stærkt og rummeligt fællesskab til at bryde isolation og skabe struktur i en ofte udflydende hverdag.
Nogle gange har den enkelte ingen eller få nære relationer, eller disse har deres eget liv og har dårligt tid. Eller man kan være bange for at belaste sine nærmeste. Café Bloms gæster bliver hinandens ’kolleger’ eller netværksgruppe, man kan dele hverdagenes oplevelser og udfordringer med.

Styrke gæsternes handle- og mestringskompetence i forhold til at mestre eget liv. Hverdagene i caféen er fyldt både tid til væren – f.eks. til samtaler – og til aktiviteter, der styrker både fællesskabet og den enkeltes recovery. Workshops der har personlighedsudviklende sigte eller som er stress-reducerende som f.eks. mindfulnessforløb tilbydes i frihed til at deltage, hvis man har lyst.

Styrke gæsternes sociale færdigheder i forhold til at inspirere og støtte andre, løse konflikter og danne netværk udenfor caféen.
Café Blom arbejder med at uddanne frivillige – herunder frivillige med brugerbaggrund – i en ACT-inspireret samtalemodel, der hjælper med at strukturere samtaler, der understøtter refleksion, håb og handling via en hjælp til selvhjælp tilgang. Praktisk konflikthåndtering gennemføres som workshop for frivilliggruppen samt for de gæster, der er interesserede. Gæsterne støttes til at tage initiativ til og deltage i aktiviteter i og udenfor caféen sammen. Det skaber netværk og venskaber. F.eks. er et jazzorkester opstået, hvor tre mænd spiller sammen. To fotointeresserede udveksler billeder og tager på fototur sammen. Flere dyrker det kulturelle liv – udstillinger, biograf, teater mv. eller går i byen sammen udenfor café-tid.

Støtte gæsternes mod til og tro på at kunne bevæge sig mod mere selvstændighed.
En central del af frivilligindsatsen er at støtte den enkelte gæst til kunne løfte sig selv og være noget for andre efter peer-to-peer (ligesindet til ligesindet) tankegangen. Mange frivillige finder efterhånden tro på at kunne ’bruges’ til noget, at kunne mestre eget liv bedre, at kunne ændre på sin sociale status ved at involvere sig og have betydning for andre. Frivilliggruppen har brug for støtte, 1:1 samtaler – herunder FUS – frivilligudviklingssamtaler, supervision, kurser i f.eks. samtaler med psykisk sårbare, konfliktløsning, resiliens, selvmordsforebyggelse mv. Café Bloms projektleder sørger for frivilligindsatsen, men der kan med fordel gøre endnu mere – til gavn for både café-fællesskabet, men også for den enkelte frivillige. Flere frivillige finder efterhånden støtte og kræfter til at tage sig en uddannelse, finde et arbejde eller finde anden aktivitet, der skaber fodfæste og deltagelse i samfundslivet.

Facebooktwitterlinkedin