Vinterdepression

Lys og depression

Man har længe været opmærksom på, at lyset spiller en vigtig rolle i regulering af humøret hos mennesker – specielt på den nordlige halvkugle.

Gennem mange år har man også været opmærksom på, at mængden af det tilgængelige lys er afgørende for opståen af en afart af den typiske depression. I 1980’erne fik denne noget anderledes form for depression et navn: Vinterdepression – som på engelsk hedder Seasonal Affective Disorder (SAD).

 

Vinterdepression rammer ca. dobbelt så mange kvinder som mænd og begynder tidligt i livet. Jo tættere på nordpolen du bor, des større er risikoen for at få vinterdepressioner.

 

Symptomer

Hvis du har tilbøjelighed til at få vinterdepressioner, vil du begynde at blive trist omkring efterårsmånederne: Du vil føle dig nedtrykt, og dit humør vil være dårligt. Du vil opleve, at du bliver hurtigt træt. Du har mindre energi sammenlignet med sommermånederne.

Du har behov for at sove mere. Din appetit bliver større. Du har også stærk trang til at spise kulhydratrig kost, og især søde sager.

Hvis du ikke får behandling for din vinterdepression (fordi du ikke er klar over, hvad du fejler), vil ovenstående symptomer fortsætte indtil forårsmånederne. Det betyder, at du fungerer psykisk og socialt under dit optimale niveau i flere måneder.

Det er vigtigt, at du opsøger din læge, hvis du har haft de ovenfor skitserede symptomer igennem et par uger. Lægen vil kunne udelukke evt. andre årsager til din træthed og andre symptomer. Herefter vil du blive henvist til de relevante behandlingssteder.

Du kan få både den “almindelige” depression og vinterdepression. Behandlingen for de to former for depression er imidlertid ret forskellige. Derfor er det vigtigt at skelne mellem disse to former for depressioner.

Lysbehandling

Der er en meget effektiv behandling for vinterdepresion – nemlig lysbehandling. Der er fremstillet specielle lamper til lysbehandling. Lamperne er nemme at transportere – og kan købes. Behandlingen foregår således hjemme hos dig selv. Du vælger en behagelig stol at sidde på, og du skal placere lampen ca. en halv meter fra stolen. Du skal sidde foran lampen i 1 time hver dag helst inden kl. 10.00. Lysbehandlingen skal som hovedregel være afsluttet inden kl. 18.00, for ikke at skubbe døgnrytmen fremad.

Du må ikke bruge solbriller. Du kan læse, skrive, ringe, strikke eller foretage en anden aktivitet, mens du sidder foran lampen.

Du skal imidlertid se kort ind i lampen ca. en gang i minuttet. Du skal typisk anvende lampen i 7-14 dage.

Får du det dårligt igen i løbet af efteråret/vinteren, kan du atter begynde at anvende lampen, på samme vis som skitseret ovenfor. Der er ingen risiko forbundet med at anvende kunstigt lys til behandling af vinterdepression.

Lamper

De fleste lamper har en styrke af 10.000 lux. hvilket er effektivt for behandlingen, som består i, at du sidder foran lampen i ½ til 1 time hver dag. Man har forsøgt at behandle vinterdepression med medicin, men resultaterne har ikke været overbevisende.

Facebooktwitterlinkedin