Forfatter: David

DepressionSucks 2018 – På med sokken

PÅ MED SOKKEN – Du kan redde liv I dag er det European Depression Day, og som mange af jer ved, så markerer vi dagen ved at trække i de orange kampagne-sokker. I år sætter vi fokus på det store

Vil du være frivillig i DepressionsForeningens sociale fristed Café Blom – og være med til at skabe et enestående cafémiljø?

Som frivillig i Café Blom er du med til at skabe den imødekommende stemning, der hersker på stedet. Der er brug for dig, som vil støtte og hjælpe både den enkelte gæst og det varme og rummelige fællesskab. Du kan

DepressionsForeningen markerer bipolardagen med et arrangement 19. april 2018 i Husets Biograf

DepressionsForeningen inviterer til en spændende aften med film og debat, med særligt fokus på stigmatisering og åbenhed i forbindelse med mennesker med bipolar lidelse. I debatten ser vi på udfordringer og muligheder. Kom og vær med! Program: 17:30 Velkomst v

DepressionsForeningen søger frivillige telefonvagter til DepressionsLinien

Er du god til at lytte, og ønsker du at bruge dine egne erfaringer med depression og bipolar lidelse til at gøre en forskel for andre sygdomsramte og pårørende? DepressionsLinien søger nye telefonvagter, og måske er det netop dig, vi

DepressionsForeningen får ny projektleder og frivilligkoordinator

Hanne Müller er ny projektleder og frivilligkoordinator i DepressionsForeningen. Hun skal bl.a. være med til at udvikle en stærkere regional organisation og understøtte de frivilliges arbejde i forhold til tilbud og aktiviteter. Den 15. marts startede Hanne Müller som projektleder

Generalforsamling 2018 – Program

Programmet for generalforsamlingen lørdag d. 7. april 2018 11:00 Registrering fra kl. 11:00, formiddagskaffe og -te og et rundstykke 11:45 Velkomst v. Bodil Kornbek 12:00 Foredrag: “Skarpe tanker – styrk dine kognitive færdigheder” ved psykolog Louise Meldgaard Bruun 13:25 Let

DepressionsForeningens Sommerhøjskole

Genvind Livskraften i samvær og nærvær og få inspiration til, hvordan du selv kan afhjælpe dine udfordringer Lær at håndtere dine grublerier, mød dig selv med egenomsorg, træn dig til bedre opmærksomhed og få redskaber til at blive aktive selvhjælpere.

Generalforsamling 2018 – Vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer (Nuværende vedtægter) Evt. forslag til vedtægtsændringer vil blive indsat her.  Øvrige sider om Generalforsamlingen 2018 Oversigt Praktisk Information Program Dagsorden Kandidatliste

Mikaela Sindesen

Mikaela Sindesen, 35 år bosiddende i Aarhus og færdig som socialrådgiver til sommer. Har diagnosen bipolar affektiv lidelse. Jeg har de sidste 2 år siddet som suppleant til bestyrelsen og i den sidste del af perioden som bestyrelsesmedlem. Mit ønske

Sofie Abildgaard Skau

Mit navn er Sofie, jeg er 29 år og bor i Nørresundby. Til daglig er arbejder jeg ved en stor it-virksomhed i Aalborg. I 2012 blev min mor ramt af en svær depression. I den forbindelse startede jeg Aalborgs selvhjælpsgruppe

Generalforsamling 2018 – Kandidater til bestyrelsen

Kandidater til bestyrelsesposter Lise Hogervorst (genopstiller) Frederik Brejl (genopstiller) Tina Gamstrup Nørholm (genopstiller) Daniel Majholm Kandidater til suppleantposter Hanne Tranberg (genopstiller) Leise Madvig Petersen (genopstiller) Janne Dolmer Krogh (genopstiller) Kathrine Bork Kruse (genopstiller) Øvrige sider om Generalforsamlingen 2018 Oversigt Praktisk Information Program Dagsorden Vedtægter

Bodil Kornbek

Jeg genopstiller til posten som formand i DepressionsForeningen, fordi jeg meget gerne vil lægge bærende kræfter i den udvikling foreningen er i gang med. Vi skal bl.a. i endnu højere grad sætte depression og bipolar lidelse på den politiske dagsorden, og

Mads Trier- Blom

Jeg er 41 år, fra København og har bipolar lidelse. Jeg har formået at finde en balance i mit liv, hvor de store følelser ikke tager magten. Det er ikke min fortjeneste (alene ihvertfald) men fordi jeg har fået enorm

Generalforsamling 2018 – Dagsorden

Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmetællere  Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemmefuldmagter. Bestyrelsens beretning v. Bestyrelsesformand Bodil Kornbek Regnskabsaflæggelse v. Randi Bitsch Behandling og afstemning om indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer. Valg til bestyrelsen Valg af suppleanter til bestyrelsen

Generalforsamling 2018 – Praktisk Information

Tilmeld dig til DepressionsForeningens Generalforsamling 2018 senest d. 2. april, for at kunne være sikker på at kunne få frokost og eftermiddagskaffe. GRATIS for medlemmer, men tilmelding til spisning er nødvendig Tilmeld dig senest d. 2. april til: sekretariat@depressionsforeningen.dk / 33124727 Ikke-medlemmer – husk

Generalforsamling 2016 – Nyt navn

Der bliver gang i den på årets generalforsamling. Som altid vil du kunne oplevet det stærke fællesskab og det store engagement, som præger foreningens medlemmer og arbejde. Du vil også få interessante faglige input, og så vil du få mulighed

Top