Søg
Close this search box.
En person der går fordybet i sine tanker.

VORES HOVEDPUNKTER

Vi mener

Alt for mange mennesker i Danmark er ramt af depression og bipolar lidelse. Det præcise tal er ukendt, men data taler for at cirka 250.000 danskere på årsbasis rammes af en let, middel eller svær depression mens op mod 50.000 har bipolar lidelse.

Dertil kommer følgevirkningerne for alle deres pårørende. Det koster for de ramte mennesker i form af tab i livskvalitet og ar på sjælen, og det koster samfundet formuer i tabt arbejdsfortjeneste, produktionstab og sygedagpenge.

 • Ventetid på psykolog og psykiater.

  Navnlig for psykologer eller psykiatere der modtager patienter med offentligt tilskud, kan der være lang ventetid. Ventetiden ligger i dag på flere uger eller måneder - afhængigt af hvor man bor i landet. Dertil kommer, at der kan være ekstra lang ventetid på psykologer/ psykiatere med et særligt speciale.

 • Manglende viden hos arbejdsgivere og personale i arbejdsmarked-sektoren

  Begrænset forståelse for karakter, omfang og konsekvenser af uni- eller bipolar depression er en stor udfordring for depressionsramte. Et eksempel er den manglende forståelse der ofte er for, at den ramte ikke nødvendigvis straks vil have samme kapacitet, som før sin sygdom. Der kan være tale om kognitive senfølger, lavere stress-tærskel, træthed eller lavere energiniveauer, der gør det umuligt at levere den efterspurgte arbejdsindsats med det samme. Netop fordi disse eftervirkninger, ikke kan ses udefra, skaber det ofte udfordringer og problemer med forventningsafstemningen.

 • Manglende viden og redskaber i uddannelsessektoren.

  Omkring en halv til en procent af børn oplever at få depression og 2-3 % af teenagere har depression. Antallet af børn og unge (0-18 år) med angst og/eller depression steg på 10 år med over 300%. Behovet for en indsats er altså stigende, men viden om depression blandt studievejledere og undervisere er begrænset, og det samme er deres henvisnings- og handle muligheder.

 • Manglende opmærksomhed på depression blandt seniorer.

  Sammenlignet med den øvrige befolkning er forekomsten af alvorlig depression dobbelt så høj i aldersgruppen 70-85 år, men ofte overses depressionen. De tidligste tegn på depression hos ældre mennesker kan være svære at erkende. Der er sandsynligvis mange ældre mennesker, der har en depression, men ikke har fået stillet diagnosen. Diagnosen er vanskelig at stille, fordi ældre med depression ofte har flere kroniske sygdomme og fysiske klager.

Og listen kunne fortsættes med mange andre typer af udfordringer, lige fra abrupte sektorovergange og medicinresistens blandt patienter til manglende accept og anerkendelse af senfølgerne ved depression.

DepressionsForeningen sætter ind med hjælp og støtte for mennesker, der rammes af depression og bipolar lidelse – inklusiv pårørende.
– Herunder så arbejder DepressionsForeningen i disse år desuden også med at styrke foreningens indsats og tilbud specifikt for unge, arbejdspladser og ældre for at nå ud til flere også heriblandt.