Søg
Close this search box.
Portrætbillede af Søren Valgreen Knudsen.

Ulighed i sundhed – nu dokumenteret igen

Ny forskning fra Aalborg Universitet og Region Nordjylland viser, at patienter med kort uddannelse, lav indkomst eller som er indvandrere får dårligere behandling i psykiatrien. Forskeren bag projektet understreger, at ulighed i sundhed er et gennemgående problem i det danske sundhedsvæsen.

Læge og forsker Søren Valgreen Knudsen, der arbejder i Psykiatrien i Region Nordjylland, har i en ph.d.-afhandling undersøgt om socialøkonomisk status og migrantstatus har betydning for behandlingskvaliteten blandt patienter indlagt med depression. De har samtidig også set på risikoen for død, selvmordsadfærd og genindlæggelse efter udskrivelsen.

Afhandlingen afdækker, at patienter med kort uddannelse, lav løn eller som er indvandret til Danmark, fik dårligere behandling, havde større risiko for at dø, og i mindre grad bliver genindlagt end dem, som havde lang uddannelse, høj indkomst eller var født i Danmark.

Forskelsbehandlingen sker på en lang række områder. Afhandlingen viser, at disse patienter i mindre grad:

  1. Rettidigt bliver set af en speciallæge
  2. Får en fysisk undersøgelse
  3. Bliver vurderet om de er selvmordstruede under indlæggelse
  4. Bliver vurderet om de er selvmordstruede inden udskrivelse
  5. Får vurderet sværhedsgraden af deres depression under indlæggelse
  6. Får vurderet sværhedsgraden af deres depression inden udskrivelse
  7. Får vurderet om de har behov for sociale indsatser efter udskrivelsen
  8. Forsøges at etablere kontakt med deres pårørende
  9. Får aftalt en opfølgning efter udskrivelse

Samtidigt viser afhandlingen, at disse patienter har omkring 10% mindre sandsynlighed for at modtage mindst syv ud af de ni ovenstående kvalitetsmål.

Resultaterne viser også, at disse patienter har en højere risiko for at dø i det første år efter de bliver udskrevet, mens der ikke er markante forskelle i risikoen for selvmord eller selvmordsforsøg. Endelig er sandsynligheden for genindlæggelse hyppigere blandt de bedste stillede, hvilket tolkes som et udtryk for, at i tilfælde af tilbagefald, kan det

være sværere at få hjælp og finde vej tilbage i psykiatrien, hvis man ikke har så mange ressourcer.

Læge og forsker Søren Valgreen Knudsen påpeger: ”Vores forskning er Du kan læsmed til at tegne et billede af en gennemgående ulighedsproblematik i det danske sundhedsvæsen, hvor indvandrere og folk med lav socialøkonomisk status er i større risiko for at udvikle depression og anden psykisk sygdom end baggrundsbefolkningen. De har sværere ved at få adgang til hjælp, får dårligere behandlingskvalitet når de kommer ind i vores sundhedsvæsen, har sværere ved at finde tilbage i tilfælde af tilbagefald, og endeligt har de en større risiko for at dø.”

Han påpeger dog, at ulighederne kan forebygges:

”Den større risiko for at dø kan ikke alene tilskrives den ringere behandlingskvalitet, men det er nærliggende at tænke, at hvis vi sikrede, at de patienter som har en kort uddannelse, lav indkomst eller er indvandret til Danmark, får en lige så god behandling som de bedst stillede, så ville deres overlevelsesmuligheder forbedres.”


Hvis du vil læse hele afhandlingen, skal du kigge efter den her titel:

Inequalities in quality of care and clinical outcomes among Danish inpatients with Major Depressive Disorder. Afhandlingen kan findes via dette link.

Artikler udgivet i forbindelse med afhandlingen kan findes her:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9250345/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9677448/

Andre nyheder

Del nyhed