Søg
Close this search box.

Aktivitet på alle områder

Denne gang er det de største eksperter, der kommer med gode ideer til forebyggelse af nye depressioner. De største eksperter på depression er jo – når alt kommer til alt – os selv, os der har kæmpet og måske stadigvæk kæmper med depression.

Af Karen Margrete Nielsen, Formand for DepressionsForeningen

De største eksperter giver svar

Hvordan stopper vi den negative tankespiral, før den sætter sig fast, og løber af med os? Hvad der er godt for mig til at holde mig depressionsfri, er måske ikke godt for en anden. De fleste ved jo godt, at medicin ikke gør det alene, at vi selv skal være aktive for at få og kunne bevare et godt liv på trods af frygten for en ny episode.
På de næste sider giver flere af medlemmerne deres bud på, hvad der hjælper dem, i håb om at de dermed kan inspirere os andre og give ideer til nye og måske sjovere aktiviteter. Alle mennesker har godt af at røre sig, og for nogle er løb godt, mens andre hader det, eller ikke kan. DepressionsForeningen har også i år løbet med i DHL-stafetten i København. Foruden motionsdelen gjorde vi dermed reklame for foreningen.

 

Psykiatritopmøde og Sindets Dag

I år får DepressionsForeningen et travlt efterår, og har selv i sommerferien haft ret travlt. Vi har haft en del medieomtale både i store dagblade og på tv. Det har – med en enkelt fuser imellem – været gode, fyldige og saglige indslag, der bl.a. har fokuseret på den nuværende tilskudsordning til psykologhjælp.
På arrangements-fronten er der også travlt. Nogle steder er der gang i arbejdet med at planlægge World Mental Health Day, også kaldet Sindets dag d. 10.okt. Det Sociale Netværk afholder d.2. okt. for andet år, psykiatritopmøde, et initiativ tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen står bag. Og senere på efteråret kommer DepressionsForeningens årlige ”Redningsplankeuddeling”. Læs mere om alt dette på opslagstavlen s. 10+11.

 

Nye tiltag i støbeskeen

Bestyrelsen har mere travlt end nogensinde. Vi er i gang med at formulere en ny frivillighedspolitik, drøfter intenst hvordan vi bedst kommer igennem politisk med vores krav om adgang til alle for hurtig og relevant behandling, herunder især til kvalificeret psykologbehandling. Men også for at få psykiatrien væk fra satspuljen (puljen for socialt udsatte) og over på finansloven sammen med det øvrige sundhedsvæsen. Samtidig diskuterer vi hvordan vi oplyser mere og bedre om depression og mani for at fjerne tabu og fordomme.

 

Frivilligt arbejde kan også virke forebyggende

Men antallet og arten af aktiviteter står og falder med, om vi har frivillige nok. Vi vil gerne gøre det endnu bedre at være medlem af foreningen, herunder i høj grad at være til stede i alle dele af landet. Der er mange måder at være frivillig på. Det kan være som kontaktperson for en lokalgruppe, uddele foldere, være case i den lokale avis, lave fundraising, osv. Alle kan bidrage med et eller andet og det frivillige arbejde er bestemt ikke kun til gavn for andre. Vi har lige holdt uddannelsesweekend for de frivillige, som vi har gjort to gange om året i de sidste fem år. Det er nemlig også sjovt og spændende at lave frivilligt arbejde, og kan i sig selv være med til at forebygge nye episoder gennem det netværk man får skabt.

Andre nyheder

Del nyhed