Søg
Close this search box.

Formandsberetning 2010

Det er dejligt, at der igen i år er kommet så mange til generalforsamlingen. Det viser, at vi er en levende forening, hvor folk føler sig hjemme.
Følgende beretning er udarbejdet sammen med Eva A., idet Eva har været fungerende formand under min lange orlov.

Medlemmer:
Der kommer – heldigvis – stadigvæk nye medlemmer til. Vi har i øjeblikket ca. 1800 medlemmer. Jeg ved, jeg sagde et højere tal sidste år, dette skyldes forskellige optællingsmåder. Der er klar fremgang, men det går stadigvæk ikke så stærkt, som vi kunne ønske det. Her spiller det også ind, at vi endnu ikke er synlige og kendte nok. Der er stadigvæk folk, der siger. ”Jeg vidste slet ikke, I eksisterede”.
Vi har været spændt på, om kontingentforhøjelsen på 50kr., ville få nogle til at melde sig ud. Der er dog endnu gået for kort tid til, at vi rigtigt kan danne os et overblik over dette.

Lokalgrupper:
Vi har fået nye grupper siden sidst, bl.a. en i Viborg, i Ishøj og en for yngre bipolare i Århus. Og i Slagelse har vi en gruppe under oprettelse. Alligevel er der meget at arbejde for her. Dels er vi endnu langt fra at kunne give dette tilbud i alle dele af landet, og dels skal bestyrelsen i det kommende år arbejde på at kunne støtte vores kontaktpersoner bedre, så de ikke brænder ud. Det er meget svingende, hvordan det går i grupperne, men nogle går fantastisk godt. Meget afhænger af kontaktpersonerne, selvom det ikke burde være sådan, derfor skal de have mere støtte fremover.

Telefonlinien:
Der er kommet nye til, men de ”gamle” holder ved. Dette er i høj grad takket være det sammenhold, der er i gruppen, hvilket bl.a. skyldes, at gruppen mødes 3-4 gange om året. Ved disse møder foregår der en livlig erfaringsudveksling og gensidig supervision. Desuden har gruppen haft eksperter med til nogle af møderne, bl.a. til at give råd om håndtering af selvmordstruede.
Telefonpasserne trækker telefonen hjem i deres egen stue, da gruppen bor spredt rundt omkring i landet. Det er meget forskelligt, hvor mange, der ringer på en aften, men i gennemsnit 2½ pr vagt. Ca. 1/3 er pårørende, og 2/3 depressionsramte. Aldersfordelingen er skønsmæssigt ca. 18 – 70+. Vi har i øjeblikket en ansøgning inde om støtte til at oprette en chatlinie i tilknytning til telefonlinien.
Der har netop været et 10-års jubilæum, Minna Dybro. Til lykke og tak til Minna.

Frivillighedskurser:
Igen i år har der været afholdt to weekendkurser for alle frivillige. Et i Nyborg i august og et i Vissenbjerg i januar. Kurserne betyder rigtigt meget for de frivillige, folk glæder sig fra kursus til kursus. Evalueringerne har været meget fine, og det er vi i bestyrelsen selvfølgelig glade for. Desværre er vi af økonomiske grunde formentligt nødt til at aflyse det planlagte kursus i august. Det er et problem, at vi aldrig får svar på vores ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet før midt 1.juli.

Sekretariatet:
I har sikkert oplevet, at det er lidt forskelligt, hvem der tager telefonen. Det skyldes, at der i fællessekretariatet hos OrganisationsBASEN er kommet nye ansatte til.  Blandt andet Kristine Liljenbjerg,  som fuldtidsansat i fællesorganisationen ODA, og Birgitte Engelhardt,  som hovedsageligt arbejder med DepressionsForeningssager. Desværre er hun kun tilknyttet på deltid. Det er Birgitte, der nu redigerer DepressionsTidende. Når både Kristine, Birgitte eller Kasper er optaget af andre ting, er Jette Balslev så sød at passe telefonen, ligesom hun hjælper med forskellige andre opgaver. Vores kontrakt er ellers ikke længere med Balslevs Bureau, men med Kasper Tingkærs OrganisationsBASEN, så Jettes hjælp  er ekstra påskønnet. Som altid har vi et velfungerende, effektivt og venligt sekretariat.

Hjemmesiden:
Hjemmesiden er under konstant udvikling. Der er nu blevet tilføjet billeder af bestyrelsen for at give medlemmerne og andre brugere af hjemmesiden et mere synligt indtryk.. Vi får fortsat mange fine tilbagemeldinger fra folk, der har haft glæde af den. For nylig sagde en mor, at hun under datterens depression havde gennempløjet hele hjemmesiden flere gange, og det havde hjulpet hende igennem.

DepressionsTidende:
Vores blad bliver læst med stor interesse, også i venteværelser, ved jeg. Det er under stadig udvikling, og har ændret sig lidt i det forløbne år. Det skyldes bl.a., at vi har fået ny redaktør, Birgitte Engelhardt. En stor tak til Birgitte for det flotte arbejde. Vi vil fortsat gerne have indlæg og ideer fra jer, medlemmerne. Det ville være dejligt, hvis vi kunne få lidt mere diskussion medlemmerne i mellem.

Ekspertpanel og andre samarbejdspartnere:
Vi mødes fortsat med vores tværfaglige ekspertpanel to gange om året. Næste gang d. 29. april. Det store emne på dagsordenen til det møde er ’shared care’, som vi agter snart at sætte fokus på i medierne. Forinden vil vi gerne høre eksperternes mening om, hvilken shared care model, de tilråder. Derudover hjælper eksperterne os med forskellige ting som f.eks. det foredrag med Jesper Karle, I lige har hørt.
Efter i årevis at have været passivt medlem af De 9 i Århus, er vi nu aktivt med, idet Hanne Tranberg er gået ind i samarbejdet, endda som formand. (De 9 er et samarbejde mellem 9 pårørendeforeninger i Region Midtjylland, og har til huse på Psykiatrisk Hospital, Risskov).
Vi har samarbejde med en række Psykiatriske Informationscentre, med Affektive Teams på Odense Universitetshospital og Spangsbjerg (psykiatrisk hospital i Esbjerg), med Privat Psykiatrisk Klinik, med Paarup Aftenskole, og bliver nu repræsenteret i Region Syddanmarks psykiatriske dialog Forum, for at nævne nogle.

Andre aktiviteter:
D. 16.nov. afholdt vi en konference på Rigshospitalet om diagnostik. Konferencen var i høj grad stilet til studerende på forskellige sundhedsuddannelser.
Sindets Dag, som jo er d. 10.okt. markerede vi i fire store danske byer. Redningsplanken blev denne gang uddelt til en arbejdsgiver, en afdelingsleder i Sydbank, Svendborg. Hun fik den, fordi hun er et mønster for, hvordan arbejdsgivere kan støtte og fastholde depressionsramtes tilknytning til arbejdsmarkedet.
I efteråret iværksatte vi en kampagne: ”hver 6. dansker” (bliver i løbet af livet ramt af mindst en depression). I den forbindelse fik vi trykt nogle fine smiley postkort, selvfølgelig med fem gode og en dårlig smiley.
Sammen med OCD-foreningen og Angstforeningen har vi endelig fået realiseret en gammel drøm: en cafe. Cafe Blom har til huse i en stille gade på Nørrebro, Julius Blomsgade 17, kld., og er åben for medlemmer af en af ODA foreningerne mandag og onsdag kl. 14-18. Her kan man købe kaffe, te og kage,  få en snak med ligestillede, eller med den, der har vagt. Ligeledes sammen med de to andre foreninger havde vi i begyndelsen af oktober en stand på Forums Sund Livsstilsmesse. Standen blev overvældende godt besøgt, og hele messen blev besøgt af over 17.000 mennesker. Det er så vigtigt, at vi optræder for et bredt publikum. Dels for at oplyse  og bidrage til aftabuisering, og dels for at fortælle, at vi eksisterer, og har tilbud til medpatienter og pårørende. Standen var flot og kreativt indrettet.

Publikationer:
Der er stadigvæk fin interesse for at købe vores hæfter. Vi har tekst til et hæfte om alkohol og depression parat, og venter nu på svar på en ansøgning om støtte til trykning og distribution.

Bestyrelsen:
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at bølgerne  til tider er gået højt bl.a. i forbindelse med at få defineret de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsopgaver og kompetencer. Dette er nu på plads. Der er også udarbejdet et såkaldt ’Årshjul’, som skal sikre, at vi husker de forskellige opgaver. Det kan f.eks. være ansøgningsfrister, kursusplanlægning og afholdelse af Redningsplanke arrangement. I det hele taget er der blevet arbejdet hårdt på en professionalisering af bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen var i november på seminar i Skåne, hvor der især blev arbejdet med samarbejdet i bestyrelsen.

Kommende udfordringer:
I det nye foreningsår vil vi arbejde målrettet på vores frivillighedspolitik. Hvordan støtter vi de frivillige, vi har, bedre, hvordan rekrutterer vi flere frivillige? Og hvilke arbejdsopgaver har vi til dem, der ønsker at arbejde med andet end lokalgrupper eller telefonlinien.
Vi har fået penge til at kunne etablere en socialrådgiver service til medlemmerne, som vi regner med kommer i gang i løbet af efteråret. Og vi skal blive bedre til at skaffe midler, bl.a. for at kunne få en fuldtidsansat i sekretariatet, men det alene vil koste ca. 150.000 om året. Vi skal også blive bedre til at gøre det endnu mere attraktivt at være medlem for alle aldersgrupper, patienter som pårørende. Det er vigtigt, at vi kan forny os og tænke kreativt  både i forhold til nye projekter og i forhold til at skaffe penge til drift, dvs. en fuldtidsansat medarbejder frem for en deltidsansat på kun ca. 15 timer, som det er nu.

Frederiksberg og Odense april 2010

Eva A.
Karen Margrete Nielsen

Andre nyheder

Del nyhed