Søg
Close this search box.
Et close-up af Covid-19.

Depression som følge af Covid-19

I Irland har forskere gennem 14 måneder fulgt 155 Covid-19-patienter. Studiet er lavet i et samarbejde mellem Maters Hospital og General Practice, North Dublin, og blandt de ramte patienter er sundhedspersonel, der fra begyndelsen af pandemien behandlede Covid-19-patienter og derigennem blev smittet.

Resultaterne viser, at ikke blot fysiske senfølger gør sig gældende for patienterne, men også mentale og neurologiske eftervirkninger har en afgørende indflydelse på patienternes trivsel og funktionsniveau længe efter, de har afsluttet sygdomsforløbet.

Professor Jack Lambert, der står i spidsen for studiet, beretter om, at de forventelige senfølger for patienter fra den første Covid-19-bølge var påvirkning af lunge- og hjertefunktion. Patienterne er derfor blevet tæt fulgt i forhold til deres fysiske symptomer.

Men hvor de fysiske gener har vist sig at klinge af over tid, lider en betragtelig del af patienterne fortsat af invaliderende neurologiske og neuro-psykiatriske efterveer et år efter, de fik konstateret Covid-19. De udviser symptomer, der umiddelbart ikke har kunnet påvises ved en almindelig CT-scanning, hvorfor nogle patienter er blevet fortalt, at eksempelvis deres depression skyldes, at patienten står uden for arbejdsmarkedet.

Lambert ved fra internationale studier, at særlige PET-scanninger har påvist anormaliteter i hjernen på patienter, der har gennemgået et længere Covid-19-forløb, og han er af den overbevisning, at lignende, indgående undersøgelser af patienterne, der har deltaget i dette studie, ville kunne give samme resultater.

Der er tale om patienter, der ikke tidligere har lidt af psykiatriske diagnoser; og foruden depression som en overskyggende senfølge, har omkring tre fjerdele udviklet et bekymrende alkoholforbrug, ligesom 13% har fået konstateret vedvarende moderat til svær angst, og 21% har udvist symptomer forenelige med PTSD. En fjerdedel af patienterne led stadig af symptomerne et år efter, de fik konstateret Covid-19, hvoraf en tredjedel desuden oplevede betragteligt koncentrationsbesvær.

Professor Lambert finder det afgørende, at særligt det sundhedspersonale, der har stået i frontlinjen fra Covid-19-pandemiens start og hjulpet hårdt ramte patienter, tilsyneladende ikke har fået den nødvendige hjælp til udredning og behandling af mentale senfølger. En håndtering, der ikke står mål med opfølgning på og behandling af de fysiske senfølger.

Generalsekretær for DepressionsForeningen, Morten Ronnenberg Møller, bakker op om Lamberts betragtning med følgende kommentar til studiets resultater:

– Det antyder, at der kan være en særlig problemstilling for sundhedsvæsenets medarbejdere, og det er der mig bekendt ikke lavet danske undersøgelser af endnu – men det ville vi da hilse velkommen.

Lambert håber, at resultaterne fra studiet giver anledning til tilførsel af flere ressourcer for yderligere undersøgelser, og at der fremadrettet sættes ind med en mere helhedsorienteret indsats for Covid-19-patienter i Irland såvel som i resten af verden. En indsats der i højere grad også inkluderer psykiatrisk og psykologisk udredning, støtte og behandling – modsat i dag.

Læs mere om det omtalte studie i artiklen fra The Independent her:
https://www.independent.ie/irish-news/news/long-covid-can-result-in-ongoing-psychiatric-issues-studies-have-revealed-41721264.html

Af Sofie K. Bengtsen

Andre nyheder

Portrætbillede af Mogens Loenborg.

Ny formand

Desværre har Mogens Lønborg meddelt, at han af private grunde må trække sig som formand

Del nyhed