Søg
Close this search box.
Billede af margueritter.

Generalforsamling d. 29. maj 2021

Invitation til generalforsamling
I år holder vi en fysisk og virtuel generalforsamling. Kom og hils på ’live’ eller log in og deltag.

Tilmelding:
Tilmelding er nødvendigt. Skriv til sekretariat@depressionsforeningen.dk mærket “Generalforsamling 2021” og info om du deltager

Sted: Virtuelt via link der fremsendes inden Generalforsamlingen ELLER Valby Kulturhus 5. sal, lokale 1, Valgårdsvej 4-8 – 2500 Valby.

Tidspunkt:  Lørdag d. 29. maj kl. 14

Covid19: Husk negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel. Vi skal desuden alle bære mundbind, når vi går og står samt følge almindelige retningslinjer.

Program:
13:30  Velkomst, registrering og hilse-på. Vi serverer kaffe, the og sodavand.
Introduktion til teknikken for dem der deltager virtuelt
14:00  Generalforsamling
Klik her for at se dagsorden, kandidater og evt. forslag
15:50  Tak for denne gang

NB: Den nyvalgte bestyrelse afholder konstituerende møde umiddelbart herefter.


Dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemmefuldmagter
 5. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 6. Regnskabsaflæggelse
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
 12. Valg af kritisk revisor
 13. Eventuelt


Indstilling: Ny formand for bestyrelsen og nye medlemmer

Bodil Kornbek skrev i lederen af Balance nr. 1/ 2021, at hun efter lang og tro tjeneste ønsker at overdrage depechen som formand for bestyrelsen til en anden. Alt godt har en ende, og nu mener Bodil, at der skal nye og friske kræfter til.

Det er med glæde at en samlet bestyrelse og sekretariatet står bag et forslag til en ny formandskandidat:
Tidligere borgmester for Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, Mogens Lønborg.
– Mogens er født på Fyn og uddannet cand.scient. fra Aarhus Universitet. Foruden borgmesterposten har Mogens tidligere været lektor på CBS, selvstændig med eget rådgivningsfirma og en politisk karriere i Københavns borgerrepræsentation (C) fra 2002 – 2013.

Nye Bestyrelsesmedlemmer
Jonathan Løw og Daniel Majholm måtte desværre træde ud af bestyrelsen. Som nye kandidater indstiller bestyrelsen Cathrine Toft Nordbeck (nuv. suppleant) og Thorstein Theilgaard, tidligere direktør for Bedre Psykiatri.


Vedr. punkt 7. Indkomne forslag.

Der er indkommet et forslag om at justere ordlyden af vedtægternes §11 stk. 2 om placering af økonomiske midler. Årsagen er at vedtægterne er fra en tid hvor rentebilledet var et andet, hvor det ikke kostede penge at have store indeståender og hvor obligationer giver et positivt afkast. Det er ikke længere nødvendigvis tilfældet, og derfor er der behov for en justering. 

§11. stk. 2 fra de gældende vedtægter fra 2020 lyder som følger:

 • Bestyrelsen kan beslutte at placere opsparede reserver max. 300.000 på en konto, der giver mere i rente end den almindelige konto/eller i obligationer eller investeringsforeninger, der investerer i obligationer.

Forslaget går på at ændre det til:

 • Foreningens opsparede reserver og likviditet må placeres i værdipapirer som f.eks. obligationer og aktier, der af bestyrelsen anses for pålidelige.

Andre nyheder

Del nyhed