Søg
Close this search box.
Tegning af en kvinde der snakkes til af to mennesker.

Hjælp til virksomheder i nyt projekt mod stress

Stress på arbejdspladsen kan føre til depression og sygedage til skade for både medarbejderen og virksomheden.

Et nyt pilotprojekt målrettet små og mellemstore danske virksomheder er ved at se dagens lys. Projektet vil give tre danske virksomheder mulighed for hjælpe medarbejdere holdbart tilbage i arbejde efter depression og stressrelateret sygdom.

Har du en kollega eller en medarbejder, der har været ramt af stress eller depression og som har været sygemeldt længe? Så er dette projekt måske noget for din arbejdsplads.

DepressionsForeningen gennemfører i samarbejde med konsulentvirksomheden Alkion et pilotprojekt, der skal styrke indsatsen for en holdbar tilbagevenden og fastholdelse af medarbejdere under og efter sygeforløb på grund af stressrelateret sygdom og depression. Pilotprojektet udføres sammen med psykosocial recovery- og ledelseskonsulent Steen Baarts fra Alkion og er støttet og finansieret af Velliv Foreningen.

Du og din arbejdsplads kan blive en af de tre virksomheder der, helt uden beregning, kan komme med i et tre måneders udviklings- og mentorforløb.

Hvad giver projektet virksomheden?
Mange virksomheder oplever at skulle stå uden nøglemedarbejdere i en periode, fordi de er gået ned med fx stress eller depression. Dette pilotprojekt har som mål at give både virksomheden (ledere og kolleger) og medarbejderen bedre chancer for en vellykket tilbagevenden.

Virksomheden får:

  • Et opstartsmøde, der sætter rammen og afklarer forventninger og proces
  • Løbende coaching af lederen
  • Løbende mentorsamtaler med medarbejderen
  • Et opsamlingsmøde, hvor der gøres status og justeres og lægges en plan for fremtiden
  • Et servicecheck efter cirka to måneder, hvor der følges op på planen.

Hvad giver projektet medarbejderen?
Medarbejderen får løbende fortrolige én-til-én mentor-samtaler med projektets psykosociale recovery- og ledelseskonsulent. Samtalerne vil fokusere på udfordringer, bekymringer og sygeforløbet, hvor styrker og muligheder afklares, og hvor medarbejderen opnår fornyet selvindsigt. 

For lederen/ virksomheden
Pilotprojektet indebærer mindst to coachende samtaler med nærmeste leder, hvor lederen får inspiration til at håndtere den stressramtes udfordringer generelt og om værktøjer, der kan hjælpe lederen i arbejdet med at håndtere stress og depression.

Gennem identifikation af lederens og medarbejderens forventninger til forløbet, afstemmes og planlægges et individuelt forløb i fællesskab mellem leder, medarbejder og konsulent.

Forløbet gennemføres på en måde, så nærmeste leder aflastes samtidig med, at medarbejderen får en individuelt tilrettelagt og håndholdt støtteindsats.

Hvor længe og hvornår foregår det?
Forløbet varer tre måneder og afvikles i perioden april-september 2022.

Om os og mentoren
DepressionsForeningen er en landsdækkende patientforening etableret i 1998. Vi arbejder for at skabe bedre vilkår for mennesker berørt af depression og bipolar lidelse, både de ramte, de pårørende og de berørte omgivelser. Vi arbejder evidensbaseret med udgangspunkt i, hvad forskning kan dokumentere, har positiv effekt på sygdomsbehandling.

Et af projekts specifikke mål er at afprøve, om det vil styrke indsatsen, at mentoren selv har erfaring med både ledelse og egen succesfuld tilbagevenden og recovery efter et sygeforløb. Derfor har vi tilknyttet psykosocial recovery- og ledelseskonsulent Steen Baarts.

Steen Baarts har en længere erhvervskarriere, med flere ledelsesjob, bag sig fra IT-branchen og som selvstændig virksomhedsejer. Efter at have kommet sig fra et længere sygeforløb med stress og depression, har Steen uddannet sig til kognitiv mentor og coach og arbejder nu professionelt som recovery-mentor i psykiatrien og som underviser i personlig recovery og mental sundhed på sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner.

Styrken ved dette set-up er at både medarbejdere og ledere får mulighed for sparring, råd og vejledning fra en ”facilitator” med ledelseserfaring, teoretisk og praktisk viden om stress og depression samt erfaring fra egen vej tilbage igen efter stress- og depression.

Det tror vi på, og vi vil gerne vise, at det kan være vejen frem for både medarbejder og arbejdsplads.

Hvem kan være med?
Projektet henvender sig til SMV’er, der gerne vil have støtte til at prøve en ny metode af og som ikke har mod på at afsætte store ressourcer til særskilt udvikling og gennemførelse af tilbagevendingsforløb.

Du er velkommen til at henvende dig for at høre nærmere både som leder og som medarbejder, hvis du tror, det måske kunne være relevant for din arbejdsplads.

Hvorfor er det, vi gør det?
DepressionsForeningen synes, det er problematisk, at vi har et samfund, hvor op mod 250.000 danskere hvert år får depression og mindst lige så mange rammes af angst eller stress.

Mange tidligere stress- og depressionssygemeldte får tilbagefald, og nogle ender med helt at forlade arbejdspladsen – og sågar arbejdsmarkedet. Det kan skyldes flere forskelle faktorer – f.eks. at der ikke er udarbejdet en detaljeret plan for genoptagelse af arbejdet, eller at nærmeste leder ikke har ressourcer til at støtte medarbejderen.

Der er behov for nye tilgange og flere metoder, som virker, for at medarbejdere kommer godt tilbage til deres job. Derfor igangsætter vi dette pilotprojekt for at prøve en mere håndholdt og nærhedsbaseret tilgang af – vi kalder det ”de varme hænder på arbejdspladsen”.

Vil du høre mere?

Kontakt:
Recovery- og ledelseskonsulent Steen Baarts
Skriv til: steen@alkion.dk eller steen@depressionsforeningen.dk – Mob. 51 48 64 10

Generalsekretær Morten Ronnenberg
Skriv til: morten@depressionsforeningen.dk – Mob. 53 88 93 33

Andre nyheder

Del nyhed