DepressionsForeningens logo.
Søg
Close this search box.
Fire ældre går en tur i skoven.

Ny hjælp til seniorer med depression

Ældre bliver typisk tilbudt forskellige antidepressiva mod behandlingsresistent depression, men en ny undersøgelse viser, at ældre oplever øget livskvalitet ved indtagelse af antipsykotisk medicin.

Endelig er der kommet en behandling, som kan tilbydes den gruppe ældre, der er blevet behandlingsresistente over forskellige typer af anti-depressiv medicin. Det nye middel er det antipsykotiske præparat med det tungebrækkende navn Aripiprazol.

Vi kender ikke det nøjagtige omfang af behandlingsresistens blandt ældre med depression, men vi ved, at forekomsten af depression blandt ældre over 75 er over dobbelt så høj som i den øvrige befolkning. Det svarer til, at cirka 15 % af alle danskere over 75 år lider af depression. De danske tal bekræftes af tilsvarende resultater fra Storbrittannien, hvor 22% af mænd og 28% af kvinder over 65 år oplever depression. Omsætter vi de procentvise danske tal til, hvor mange mennesker der er ramt af depression, og heri medregnes også de behandlingsresistente, er der ifølge Danmarks Statistik 2023 første kvartal 1.147.000 personer over 65 år, og af dem er der 98.260, der er ramt af depression. I det store antal af ældre der er ramt af depression, er der en del, der ikke er klar over det, og det er deres pårørende eller sundhedspersonalet omkring dem heller ikke. Derudover er selvmordsraten blandtældre uforholdsmæssigt høj: 25% af alle selvmord i Danmark sker blandt de 15% ældste.

Den medicinske behandling virker heldigvis for langt de fleste, så livskvaliteten vil kunne forbedres for mange udiagnosticerede, hvis de fik den rette hjælp. Og nu kan de ældre, der lider af behandlingsresistent depression også få hjælp. 

Når vi anvender begrebet ‘behandlingsresistent’, er der tale om, at patienten har været igennem mindst to forløb med forskellige typer antidepressiv medicin, og behandlingerne har haft samme varighed, dosis og alle forskrifter vedrørende indtagelse af medicinen har været fulgt. (‘Ugeskrift for læger’ 25.11.2011)Aripiprazol er et atypisk antipsykotikum, der anvendes til behandling af psykose ved sygdomme som skizofreni og mani. Stoffet har desuden en antidepressiv virkning.

Aripiprazol kan hjælpe ældre med depression
I et nyt studie der er offentliggjort i ‘The New England Journal of Medicine’ har man påvist, at det antipsykotiske lægemiddel Aripiprazol hos 30 procent af patientgruppen førte til en bedring i patientens depression, og de oplevede øget velvære og tilfredshed.

I studiet indgik 619 patienter med en gennemsnitsalder på 69 år, og fælles for dem var, at de ikke var kommet i bedring, efter de havde været i to behandlingsforløb og indtaget to forskellige typer antidepressiva. I studiet supplerede man enten patienternes antidepressive behandling med bupropion eller aripirazol, eller de nedtrappede deres antidepressive behandling og skiftede til bupropion. Den mest virkningsfulde af de tre behandlingsmuligheder var, at tilføje aripiprazol til patienternes eksisterende antidepressive behandling.

Forskerne gør opmærksom på, at selvom behandlingsresistent depression er almindeligt blandt ældre patienter, kan det være en udfordring at skifte medicin eller tilføje yderligere medicin på grund af, at patienterne har flere diagnoser, og/eller fordi ældre patienter allerede bruger en del medicin. På den baggrund er det vigtigt, at man i klinisk praksis tilrettelægger behandlingen til den enkelte patient.

Forskerne bag studiet mener, at der er behov for at udvikle mere effektive behandlinger, som kan hjælpe flere ældre med behandlingsresistent depression.

Kilder:
Antipsykotisk medicin kan hjælpe ældre med behandlingsresistent depression (Medicinsk Tidsskrift, 19.03.2023)

Danmarks Statistik (opslag 07.06.23)

Behandlingsresistent depression kan behandles’ (Ugeskrift for læger, 25.11.2011)

Health and Social Care Information Centre (2007). Health Survey for England, 2005: Health of Older People.

Andre nyheder

Portrætbillede af Mogens Loenborg.

Ny formand

Desværre har Mogens Lønborg meddelt, at han af private grunde må trække sig som formand

Del nyhed