Søg
Close this search box.
En mand og kvinde smiler mod solen.

Ny livreddende medicin godkendt

En ny medicin til akut selvmordstruede borgere er i januar blevet godkendt af Medicinrådet. Medicinen har vist sig at være særligt effektiv over for de svært depressive, men må endnu kun bruges i begrænset omfang. Håbet er, at medicinen senere kan komme endnu flere til gavn. 

I december måned 2022 godkendte Medicinrådet* brugen af esketamin (under produktnavnet Spravato) kombineret med oral antidepressiv behandling. Herved er der en ekstra behandlingsmulighed for de 200 – 500 patienter, der er indlagte og er akut selvmordstruede. 

Godkendelsen retter sig specifikt til selvmordstruede, der enten ikke har gavn af ECT-behandling (også kaldet ’elektrochok’), ikke tåler den, eller som ikke ønsker denne behandling. 

Behandlingen har vist sig at have en kortvarig effekt og det kan hjælpe den selvmordstruede væk fra den livsfarlige tilstand. Forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) professor Merete Nordentoft uddyber:

  • Mange af de interventioner vi har, når vi taler om selvmordsforebyggelse, går så at sige ud på at trække tiden ud, og passe på, at der ikke sker noget, før patienten ikke længere er i en akut selvmordstruet situation. I den sammenhæng giver esketamin også mening. Vi har ganske vist kun evidens for en kortvarig effekt, men den jo være livreddende, hvis den kommer lige på det tidspunkt, hvor der er brug for den. (Psykiatrisk Tidsskrift, 2023)

Flere psykiatere, herunder Merete Nordentoft, mener at godkendelsen skulle gælde alle akut selvmordstruede, og ikke kun dem, der ikke har gavn af ECT-behandling. 

Dette synspunkt bakkes op af, generalsekretær Morten Ronnenberg Møller, DepressionsForeningen, der tilføjer:

  • Hvis du er i en så svær depression, at du er akut selvmordstruet, er nærmest ethvert alternativ jo bedre. Det ville være ønskeligt, at man går skridtet videre og giver lov til, fx. ét sted i landet at kunne bruge midlet til en langt større gruppe af de svært syge mennesker, der ikke har gavn af de gængse behandlinger. Derved kunne man også få indsamlet nogle data, som kan bruges til at vurdere, om det vil give mening at udvide brugen af midlet, så endnu flere får gavn af det.

Også bestyrelsesmedlem i DepressionsForeningen, Klaus Lerkenfeld glæder sig over godkendelsen af Spravato. Han lider af svær og vanskeligt behandlelig depression og har prøvet en lang række af behandlingsformer og mange forskellige typer medicin.

  • Langt om længe, vil behandlingen nu kunne komme flere mennesker til gode. Vi har som forening i et brev sendt til Medicinrådet sidste år, også appelleret til, at rådet overvejede at give en ‘ibrugtagningstilladelse’. Nu er vi kommet et stykke af vejen.

DepressionsForeningen glæder sig over udviklingen. Vi håber, at de nye resultater kommer til at betyde, at medicinen en dag vil kunne gavne endnu flere mennesker.

*Medicinrådet: Medicinrådet er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger af, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse. Se medicinraadet.dk
Af Marianne Raabye Snellman

Kilder:
Psykiatrisk Tidsskrift. Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift, 24.januar 2023

Andre nyheder

Del nyhed