Søg
Close this search box.
Mark af lilla blomster.

Bestyrelsens beretning for året 2020

Det er næppe en overraskelse for nogen, at 2020 var et anderledes år, også for DepressionsForeningen. Alle ved, hvordan corona-pandemien har påvirket alle lande, sektorer, virksomheder og befolkninger – og selvfølgelig også DepressionsForeningen. Mange er nok også trætte af at høre om COVID-19, så vi vil ikke dvæle for meget ved det, men det vil være mærkeligt, ikke at berøre det, da det har haft afgørende indflydelse på foreningens aktiviteter.

Kernetilbuddene

 Helt overordnet lykkedes det i 2020 at holde vores kernetilbud i gang og starte supplerende tiltag op for at imødekomme behovene:
  • Café Blom har, på nær helt i starten, holdt åbent og har tilpasset sig de skiftende afstandskrav, hygiejne- og arealkrav og startet supplerede initiativer bl.a. med ekstra gåture og friluftsture og mulighed for at kunne ringe til frivillige. Som forening er det vigtigt for os, at vi strækker os en ekstra meter – især der hvor behovet er størst, når de fleste andre tilbud lukkede ned.
  • Vores to telefonrådgivninger var i gang som normalt fordi, man som frivillig rådgiver kan passe telefonen hjemmefra – og de frivillige i øvrigt deltog på foreningens kurser via videoforbindelse. DepressionsLinien oplevede en markant stigning i antal henvendelser på ca. 20% i gennemsnit i den første bølge af corona-epidemien.
  • Det lykkedes sekretariatet af fastholde en normal produktion af al vores kommunikation i form af nyhedsbreve, sociale medier og medlemsmagasin. Med andet nummer af Balance 2020 præsenterede vi en forside, hvor en coronabølge blev efterfulgt af en depressionsbølge., og Det kom til at blive meget mere rigtigt, end vi havde frygtet og forventet, da forsiden blev udtænkt i maj sidste år.’
  • Et af de kommunikationstiltag, vi satte i gang, var Danmark Lytter (i samarbejde med Angstforeningen), en Facebook-gruppe for socialt samvær på nettet. Vi nåede ikke i gang så tidligt, som det ideelt kunne være sket, og derfor havde tiltaget begrænset succes, men vi etablerede en kanal for samvær online og fik nogle værdifulde erfaringer, som vi har bygget videre på i 2021.
  • Selvhjælpsgrupperne var dem, der havde det vanskeligst. Mange af deltagerne turde ikke møde op af helbredsmæssige hensyn, og i perioder var fysiske møder aflyst pga. forsamlingsforbud og afstandskrav.  MEN, mange af selvhjælpsgrupperne var også utroligt kreative og afholdt møder udendørs med klapstol og termokande eller med gåture i naturen. Nogle blev også skrappe til at afholde møder online. Tak til alle jer, der var med til at holde det i gang og sørge for omsorg for hinanden.
  • Sommerhøjskolen stod længe på vippen til at blive aflyst, men vi satsede på at det kunne gå – og det lykkedes. Vi gennemførte en sommerhøjskole med 60 deltagere fuldt på højde med alle de andre år, selv om vi måtte døje med afspritning, forskudte siddepladser ved måltiderne, så det var svært at snakke sammen og alle de andre restriktioner, vi nu kender så godt.
Sidste år var også året, hvor vi flyttede lokaler. Faktisk lå vores flytning lige oven i den første store nedlukning, og det gjorde det ikke let. Men det lykkedes både at tømme en kælder fuld af 20 års opsparede ting og sager OG at få indrettet de nye, fine lokaler på Østerbro, uden at nogen blev syge eller karantæneramte. Det at vi har fået nye lokaler har stor betydning for foreningen både praktisk, psykologisk og branding-mæssigt. På det praktiske plan betyder det, at vi har bedre arbejdsforhold for medarbejderne i alle aspekter fra lokaler, borde og stole, til køkken- og mødefaciliteter. Psykologisk og branding-mæssigt har bedre faciliteter gjort det lettere at tiltrække gode frivillige og stærke medarbejdere og afholde møder med eksterne samarbejdspartnere. Det er alt sammen noget der er med til at løfte vores niveau og højne vores indsats, så vi kan gøre gavn for komme langt flere mennesker berørt af depression og bipolar lidelse, både ramte og pårørende.

Det politiske arbejde

Vi deltog med et oplæg allerede i januar sidste år i Psykiatriens Åbningsdebat i Landstingssalen på Christiansborg, hvor vi drøftede udfordringen med den dårlige koordinering mellem sektorerne, når man som borger går fra regionspsykiatrien til kommunal hjælp og behandling. Et af årets planlagte højdepunkter var regeringens lovede arbejde med den nye 10-årige nationale handlingsplan for psykiatrien. Desværre kom corona til at skubbe den plan fuldstændig til side, og selv her midt i 2021 er den stadig ikke klar. Udskydelsen af psykiatriplanen forhindrede ikke, at vi arbejdede for at synliggøre vores politiske budskaber. En af de få gode ting ved corona-pandemien var, og er stadig, at mental sundhed har fået meget mere opmærksomhed end måske nogensinde før. Corona restriktionerne har vist, at et langsommere samfundstempo er gavnligt for mange ting, uanset om vi taler luftforurening, trafik eller ikke mindst mental sundhed. AF andre tiltag kan vi nævne for eksempel:
  • Sammen med 44 andre organisationer bidrog vi til PsykiatriLøftet, der var tiltænkt som et indspil med otte anbefalinger til løft af psykiatrien.
  • I samarbejde med Psykiatrinetværket deltog vi i at planlægge og afvikle Psykiatritopmødet i oktober.
  • Vi fik en ny ambassadør for unge i Anna Saba Lykke Oehlenschlæger, der både medvirkede live under topmødet og i en kampagnevideo, som vi fik produceret op til Verdens Mentale Sundhedsdag. Videoen og Anna Saba skulle have været præsenteret i Go’aften-Danmark, men MeToo debatten og to herrer ved navn Østergaard og Jensen fik hver på sin dag desværre ryddet forsiderne og aflyst vores deltagelse.
  • I slutningen af året fik vi lavet endnu en kampagnevideo for at understrege behovet for at tage sig godt af hinanden hen over vinteren.

Corona og udvikling er nøgleordene

Alt i alt har det været et begivenhedsrigt år, hvor de to nøgleord for DepressionsForeningen har været corona og udvikling. Corona fordi der var en masse ting, vi skulle forholde os til, aflyse eller genplanlægge. Udvikling fordi vi har sat gang i mange nye tiltag, eksempelvis fundraising til den podcastserie, der er blevet lanceret i 2021, og et helt nyt projekt om ældre og depression, som går i luften i år. Andre eksempler er styrkelse af medlemsmagasinet Balance, flere frivillige bl.a. på sekretariat, styrkelse af vores kurser, webinarer og materialer. Et godt og travlt år, hvor vi bestyrelse og sekretariatet har arbejdet for at flytte og udvikle organisationen. Men først og fremmest også et år, hvor mange frivillige har gjort endnu et fantastisk stykke arbejde, som er hele grundstammen i vores forening, og som afspejler det fællesskab, vi gerne vil tilbyde og være. Tak skal I have alle sammen.

Andre nyheder

Del nyhed