DepressionsForeningens logo.
Søg
Close this search box.
Billede af Christiansborg Slot inde i gården.

50.000 stemmer til borgerforslag

Den 11. juni var der gået et halvt år siden jurist Louise Schelde Frederiksen stillede et borgerforslag for at begrænse sagsbehandlingstiden for syge, og for samtidig at sikre at vi får en tværfaglig kvalitet når myndighederne behandler den enkelte sag.

Louise Scheldes budskab var tydeligt: ”Alle syge skal have ret til en sagsbehandlingsgaranti og samtidig sikres kvalitet i sagsprocessen. Der skal en gang for alle gøres op med meningsløse og urealistiske afklaringsprocesser for sygdomsramte. Og det skal ikke længere være muligt at visitere fra det ene forsørgelsesgrundlag til det andet uden at nå frem til en endelig afgørelse.

Syge skal ikke fastholdes i et system. De skal have ret til en værdig afklaring med fokus på retssikkerhed, tillid og forudsigelighed” skrev hun i sit oprindelige oplæg på Facebook.

Det er ikke ofte at DepressionsForeningen går ind og bakker op om enkelte borgerforslag, men i dette tilfælde gjorde vi, fordi vi mener det overordnede indhold vil gavne vilkårene for en betydelig del af mennesker ramt af psykisk sygdom. Især er vi enige i, at der skal være en ”… klar lovhjemmel med en sagsbehandlingsgaranti på maksimalt 2 år fra tidspunktet fra 1. henvendelse til kommunen, skal indføres for personer der modtager sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb og ledighedsydelse”.

Det så ellers ikke ud til at det ville lykkes. Med kun få uger tilbage manglede stadig halvdelen af de nødvendige støttere, men mange mennesker og organisationers fælles indsats gjorde det alligevel muligt. Tak til initiativtagerne og til alle jer der støttede.

Det starter først nu

Blot fordi et borgerforslag har fået de nødvendige 50.000 ’stemmer’, så er det ikke ensbetydende med at forslaget bliver taget op i Folketinget og endnu mindre, at der kommer en konkret lov ud af det. Forslaget skal fremsættes af et medlem af Folketinget eller af en minister, men mon ikke den del nok skal lykkes. Dernæst skal forslaget i førstebehandling. Hvis der er opbakning kommer forslaget i udvalgsbehandling, hvor det fx udbygges eller justeres. Herefter skal det så til anden behandling i folketingssalen, som så beslutter om forslaget vedtages eller forkastes.

DepressionsForeningen følger det, og bakker op hvor vi kan.

Andre nyheder

Portrætbillede af Mogens Loenborg.

Ny formand

Desværre har Mogens Lønborg meddelt, at han af private grunde må trække sig som formand

Del nyhed