Søg
Close this search box.

At finde vej gennem den kommunale jungle

For mange mennesker er det svært, at finde rundt i junglen af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger når det gælder sygedagpenge og lignende. Og når man bliver syg med depression eller bipolar lidelse bliver det en ofte umulig opgave.

Af Eva A., næstformand i DepressionsForeningen

Som depressions – og bipolarramt er man er måske i en situation, hvor man er mere eller mindre handlingslammet. Man har svært ved at undersøge forholdene og er meget angst og urolig for sin fremtid. Men samtidig skal man have det store overblik over sin situation og være i stand til at kunne kontakte og diskutere med myndigheder og sagsbehandlere på en passende måde.
Man kommer nemt til at føle, at man skal have samme overblik som en rask, samtidig med, at man skal kunne udfylde vanskelige formularer, med stor uro for hvilke konsekvenser besvarelsen kan få på sigt.

Hvor skal man henvende sig?
En bekendt fortalte mig for nogen tid siden, at hun havde haft problemer både med sin kommune og sin A-kasse. Hun kom i karantæne og kunne ikke få sygedagepenge eller arbejdsløshedsunderstøttelse i fem uger, fordi hun ikke havde haft overskuddet til at færdiggøre papirarbejdet inden for tidsfristen.
Men med hjælp af en nær slægtning, som kontaktede en forstående læge fik sagen en lykkelig slutning alligevel, heldigvis.

Det er imidlertid ikke alle, der har en forstående slægtning og læge der kan bakke op i en kritisk situation.
Og hvor skal man så kunne henvende sig?

Depressionsforeningen har netop taget initiativ til en socialrådgiverservice der, når den bliver etableret, kan træde til i lignende situationer:

Socialrådgiver-service
 DepressionsForeningen har søgt midler til, at oprette en socialrådgiverservice. Formålet er, at:
– Tilbyde rådgivning omkring sociale sager, som for en depression – og bipolarramt kan være svære at overskue og forholde sig til.
– Øge muligheden for en mere effektiv sagsgang fx omkring sygedagpenge, studietillæg, handicaptillæg osv. blandt depressionsramte og deres pårørende.
– Opnå større indsigt i sygdommene depression og bipolar lidelse blandt socialrådgivere og sagsbehandlere

Fællesorganisationen ODA har taget initiativ til at lave en form for kampagne, som har til formål at give sagsbehandlerne viden om ODA-sygdommene OCD, depression og angst og skabe debat om de kommunale rammer som sagsbehandlerne og de ikke-psykotiske patienter mødes i .   
Vi håber her i DepressionsForeningen at disse initiativer at dette og andre initiativer på linje hermed i fremtiden vil kunne være til hjælp, når man bliver syg af depression eller bipolar lidelse.

Samtidig håber vi, at dette nummer af DepressionsTidende (Nr. 1 2010) kan gøre det mere overskueligt for dig, når du skal finde vej gennem de, til tider, snørklede behandlingsgange.

Kærlige hilsner Eva A.

Andre nyheder

Café HØK

DepressionsForeningens nye sociale café i Aalborg Bor du i Nordjylland og trænger du til en

Del nyhed