Søg
Close this search box.

Formandsberetning 2009

Foreningen er mere levende end nogensinde. Vi hele tiden rykker hele tiden i den rigtige retning.

Den absolut største begivenhed i 2008 var foreningens 10-års jubilæum. Dette blev markeret i Aalborg, Aarhus, Holstebro, Odense og København med temadage, reception, fest og et kæmpe arrangement på Rådhuspladsen i København d. 10. okt. med musik og stand up komik. Derudover kørte vi en unge kampagne, “Nederen”, primært stilet til raske unge kammerater, og med en selvstændig hjemmeside. Her var den røde tråd humor. Rester af denne kampagne kører  fortsat på facebook.

Medlemmer:

Medlemstallet er fortsat stigende, men det går stadigvæk for langsomt. Vi har nu ca. 2500 medlemmer.

 

Lokalgrupper:

Vi har fået flere grupper siden sidst, bl.a. i Holstebro, Maribo, Odense og Esbjerg. En er under oprettelse i Aalborg og en i Ishøj. Vi forsøger hele tiden at udvide den geografiske spredning, så vi reelt bliver landsdækkende. Og så arbejder vi på at blive bedre rustede til at støtte de gamle grupper. Derfor arbejder vi på at få oprettet koordinations udvalg i de forskellige dele af landet. I øjeblikket har vi kun tre ungegrupper, to pårørende grupper og en bipolar gruppe. Dette håber vi også at kunne rette op på.

Endvidere har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der skal barsle med en ny vejledning for lokalgrupperne.

 

Telefonlinien:

Linien kører fortsat godt. Der har dog været mangel på frivillige, men nu er der flere nye på vej ind. Telefonpasserne mødes så vidt muligt fire gange om året, og har styrket deres supervision af hinanden, således af de nu også debriefer til en af de andre efter hver vagt.

 

Frivillighedskursus:

I det forløbne foreningsår er det igen lykkedes at afholde to kurser for vores frivillige. Begge meget vellykkede. På det seneste kursus var der overvældende mange med, heraf mange unge. Så også på dette punkt er der fremskridt. Dog skal vi blive bedre til at finde opgaver til de frivillige, der ikke ønsker at være kontaktpersoner eller telefonpassere. Hvis vi ikke kan det, mister vi gode frivillige kræfter, som vi ellers har god brug for.

Det er tydeligt, at kurserne giver en gevaldig vitaminindsprøjtning, og giver en nødvendig fællesskabs følelse. De understreger, at vi er en rummelig forening med plads til forskellighed. Denne gang blev der sat rigtig meget tid af til erfaringsudveksling blandt kontaktpersonerne, nye som gamle, under kyndig ledelse af Krista Straarup og Lisbeth Jørgensen, begge psykologer. Vi var så privilegerede at have dem med på hele kurset. Stemningen var som altid i top lige fra kursusstart.

Det næste kursus finder sted i august.

 

Sekretariatet:

Jeg kan ikke takke Kasper og Jette nok for deres utrættelige arbejde og engagement. Uden det var vi ilde stedt. Kasper trak et kolossalt læs med jubilæet, og ikke mindst Nederen kampagnen. Men også vores dygtige praktikanter skal have en stor tak. Lene, Birgitte og nu Marianne yder en stor og kompetent indsats, som vi påskønner.

Der er ændringer i gang med den stigende arbejdsmængde i sekretariatet. Men når ODA for alvor kommer i gang , skulle det også betyde, at der bliver frigjort flere kræfter til andre foreningsopgaver, som der i øjeblikket er for lidt tid til.

 

Hjemmesiden:

Vi har fået og får megen ros for den nye hjemmeside. Folk siger typisk: “Hvor er den flot, og nem at finde rundt i”. Tak til Martin for det. Men den er under stadig udbygning, og har stadigvæk nogle mangler og skønhedsfejl. Dette arbejder vi løbende på at forbedre.

 

Ekspertpanel:

Foruden vores egentlige ekspertpanel er kredsen af dygtige fagfolk, der gerne vil samarbejde med os, udvidet. Det bliver stadigt nemmere at skaffe dygtige foredragsholdere, som også har fingeren på pulsen, hvad den nyeste forskning angår. Formelt mødes vi to gange om året med panelet, hvor vi på ret uformel vis diskuterer, hvorledes vi kan støtte hinanden i arbejdet for bedre oplysning og adgang til relevant behandling. Men der foregår løbende meget samarbejde, også med eksperter udenfor panelet.

Dette samarbejde er vigtigt. Det sikrer bl.a., at vi konstant kan være med fremme. Det giver prestige. Men det er også tydeligt, at vi har gensidigt udbytte af samarbejdet.

 

Andre samarbejdspartnere:

Samarbejdet med enkelt personer indenfor behandlingssystemet har ført til andre former for samarbejde.

Vi er begyndt at holde møder med Dansk Psykologforening. Det nyoprettede Affektive Team på OUH (et ambulant behandlings sted) har vi allerede et tæt samarbejde med. Der oprettes Psyk. Info’er over hele landet, og dem arbejder vi mere og mere sammen med. I Odense samarbejder vi med en aftenskole, hvilket sætter os i stand til at lave flere arrangementer. Dette, håber vi, kan komme i gang andre steder i landet. Og flere samarbejdsprojekter er på vej.

 

Publikationer:

Sidste sommer udgav foreningen et fyldigt hæfte skrevet for pårørende af Krista Straarup med bidrag af Andreas Kilden. Det er efter min mening, det bedste, der findes på dansk for pårørende til patienter med en affektiv lidelse.

I øjeblikket venter vi på svar på en ansøgning om midler til at udgive en børnebog: “Når mor er indlagt”.

DepressionsTidende er under konstant udvikling, og bliver læst af flere og flere, hvilket også har betydet et lidt større oplag.

 

Bestyrelsen:

Det har været et særdeles travlt, men også konstruktivt år i bestyrelsen, og med høj deltagelsesprocent, herunder også af suppleanter. I november var bestyrelsen på weekendseminar for at diskutere de kommende års strategi og arbejdsområder. Til udvikling af dette fik vi en appelsin i turbanen. Vi fik nemlig en henvendelse fra et kommunikations firma, Com:force, der havde besluttet at tilbyde en frivillig forening gratis bistand. Vi var så heldige at blive valgt. Både på seminaret og til det seneste bestyrelsesmøde kom de med nyttige indspark og en analyse af, hvor vi kan sætte mest hensigtsmæssigt ind for at opnå vores mål, med de ressourcer vi nu engang har. Dette skulle gerne gøre os mere synlige og mere professionelle. Bestyrelsesarbejdet har været spændende og udfordrende for os alle. Og alle bidrager til at løfte de mange opgaver, som der bliver flere og flere af.

 

Kommende udfordringer:

Ligestilling med fysiske sygdomme

Strategi (Com:Force), bedre behandlingsadgang for alle, gratis behandling.

Større synlighed

Hverve flere medlemmer

Blive reelt landsdækkende

Kunne give bedre og flere tilbud til medlemmerne, ikke mindst i form af gode lokalgrupper/selvhjælpsgrupper

Blive bedre til at rekruttere nye frivillige og finde arbejdsopgaver til dem

 

 

Karen Margrete Nielsen

April 2009

Andre nyheder

Del nyhed