Søg
Close this search box.

Gå til sektionEmnerDel artikel

Ældre og Depression

To kvinder der krammer.

Mange ældre oplever depressioner som følge af de forandrede livsforhold, der følger med alderen både fysisk, psykisk og socialt. Hos ældre mennesker opdages depressionen ofte slet ikke. Det skyldes bl.a., at den viser sig lidt anderledes end hos yngre.

Udover de almindelige symptomer for depression kan ældre opleve at have:

  • Flere fysiske skavanker – ofte mavetarmproblemer.
  • Føle sig mere trætte.
  • Problemer med at huske.
  • En tendens til at virke mindre triste end yngre. I stedet virker de mere ængstelige, hjælpesøgende og klyngende.
  • En tendens til at virke mere irritable og vrede.
  • Svært ved at klare det de ellers plejer og ændrer adfærd. Ofte vil de have mindre appetit.

Depression hos ældre kan være særlig lumsk, eftersom det symptom, vi normalt forbinder med depression, nemlig tristhed, ofte ligger skjult bag andre symptomer.

Familiemedlemmer og andre pårørende forveksler derfor ofte sygdomsforløbet med andre aldersrelaterede sygdomme som fx Alzheimers. På den måde bliver depressionen ikke diagnosticeret.  Der er også en tendens til, at omgivelserne opfatter tristheden som en naturlig del af det at blive ældre.

Desuden er psykisk sygdom stadig i nogen grad tabubelagt. Det gælder særligt i den del af de ældre generationer, der er vokset op med at se på depressioner som et udtryk for “et svagt sind” eller “dårlige nerver”.

Vigtigt at skelne mellem alderdom og depression

Det er vigtigt at forsøge at skelne Alzheimers eller andre aldersrelateret skavanker fra depression. Forveksles de depressive symptomer, forbliver sygdommen ubehandlet og vil gradvis forværres.

Der er udviklet et særligt spørgeskema til netop ældre med depression: The Geniatic Depression Scale.

FAKTA OM ÆLDRE OG DEPRESSION
Blandt gruppen af 75-årige og derover har dobbelt så mange depression som i den øvrige befolkning.

Undersøgelser viser, at 60% flere ældre forbliver udiagnosticerede sammenlignet med resten af befolkningen

DepressionsForeningens nyhedsbrev

Følg med i foreningen, og få hovedoverskrifterne fra psykiatrien.

Seneste nyhedsbreve