Søg
Close this search box.

Gå til sektionEmnerDel artikel

Ung med bipolar lidelse

Tre personer der hygger på en bro.

Det er bestemt ikke unormalt at være ung med bipolar lidelse.

Flertallet er fra 15-25 år, når de begynder at vise tegn på sygdommen. Gennemsnitligt går der omkring 6 år, fra de første symptomer viser sig, til sygdommen bliver erkendt og diagnosticeret. Mange unge går derfor rundt med udiagnosticeret bipolar lidelse.

FAKTA
Ca. halvdelen oplever sygdommen første gang i 15-17-årsalderen.

Hvordan viser bipolar lidelse sig hos unge?

Unges forløb med bipolar lidelse ligner i høj grad forløb, man kan have i en mere voksen alder. De depressive perioder er ofte kendetegnet af nedtrykthed, lavt selvværd og social isolation. Omvendt er perioder med mani eller hypomani præget af et højt energiniveau og overdreven selvtillid. Ikke desto mindre kan der også være en række vanskeligheder forbundet med at stille diagnosen hos unge. Sygdommen har typisk ikke udviklet sig så meget i de tidlige ungdomsår, så udsvingene vil være mindre og derfor ikke så behandlingskrævende. Lidelsen forveksles således ofte med opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD eller ADD).

Sammenlignet med voksne viser unge i større udstrækning uoplagthed samt en forringelse af appetitten og koncentrationsevnen.

Forvirrende ungdomsår med bipolar lidelse

Selv for unge uden psykiske diagnoser er ungdomsårene et virvar af hormoner, uforudsigelighed og usikkerhed. Et ungdomsliv med bipolar lidelse kan være yderligere uforudsigeligt på grund af sygdomsepisoderne. Det kan være forvirrende, at følelserne, tankerne og personligheden kan ændre sig drastisk fra tid til anden. For nogle bliver det sværere at have en klar idé om, hvem de er, og det kan stå i vejen for et godt selvværd. I den forbindelse er der også en stor andel af unge med bipolar lidelse, der har et periodisk eller langvarigt overforbrug af alkohol og stoffer. Misbruget kan være et forsøg på selvmedicinering og kan forværres i forbindelse med en sygdomsepisode.

Alle unge har forskellige reaktioner på lidelsen. Nogle oplever, at de modnes tidligere i livet ved at skulle forholde sig til en psykisk lidelse.

Koncentrationsbesvær og manglende overblik

Unge med bipolar lidelse har ligesom voksne ofte “kognitive vanskeligheder”. Det vil sige besvær med at koncentrere sig, huske, bevare overblikket og løse problemer. I praksis kan det vise sig ved, at man kan have sværere ved at opretholde en “almindelig” daglig struktur. Det gør det vanskeligt at færdiggøre en uddannelse.

De kognitive vanskeligheder viser sig meget forskelligt. Nogle har få problemer. Andre har mange. Nogle oplever primært kognitive vanskeligheder under en sygdomsepisode fx i forbindelse med en mani, depression eller blandingstilstand. Andre oplever nedsat opmærksomhed, tempo og overblik i længere tid – også i mere stabile perioder.

Ung og festglad?

Der kan være en række udfordringer forbundet med at leve et almindeligt ungdomsliv med dertilhørende byture, gymnasiefester, rusture og samtidig tage hensyn til en bipolar lidelse.

Alkohol og bipolar lidelse kan være en farlig kombination. Ved begyndende mani kan alkohol fungere som benzin på bålet og forværre tilstanden. Under en depression kan alkohol forværre nedtrykthed og ængstelse.

Det er ikke ensbetydende med, at unge med bipolar lidelse aldrig kan drikke alkohol eller gå til fest. Det kan dog være hensigtsmæssigt at være lidt forsigtig og prøve sig frem med, hvor ofte og hvor meget, det er muligt at drikke, uden at det forværrer ens tilstand.

DepressionsForeningens nyhedsbrev

Følg med i foreningen, og få hovedoverskrifterne fra psykiatrien.

Seneste nyhedsbreve