Søg
Close this search box.

Gå til sektionEmnerDel artikel

Bipolar lidelse og graviditet

En kvinde der er gravid og en person der holder om hende.

Hvis du har en bipolar lidelse og ønsker at blive gravid, kan nøglen til et optimalt resultat være at planlægge omhyggeligt – og helst før undfangelsen. Her får du svar på nogle af de svære spørgsmål, man som bipolar kvinde kan tumle med, når man ønsker at få børn.

Er der en risiko ved at få børn, når jeg har en bipolar lidelse?

En bipolar lidelse behøver ikke være nogen hindring for at få børn. Men det kan kræve mere planlægning end normalt. For kvinden er det vigtigt at få talt med behandlerne om, hvorledes medicineringen skal håndteres inden graviditeten, under graviditeten og efter fødslen.

Når barnet er født, kan det være vigtigt at få talt om, hvorledes søvnen bliver sikret for den, som har en bipolar lidelse, så man mindsker stress. Risikoen for tilbagefald med depression eller mani er øget før og efter en fødsel. Risikoen synes at være størst i 4.-9. måned af graviditeten. Nogle undersøgelser viser, at cirka 35% får tilbagefald trods medicinsk behandling. 85% får tilbagefald uden medicin primært i form af depressive episoder eller blandingstilstande.  

Det er derfor vigtigt at forsøge at skabe de bedste rammer for et graviditetsforløb. Hvis man er under uddannelse, skal man drøfte med studievejlederen, om studiet evt. kan blive forlænget. Hvis man er i job, skal man undersøge, om man kan gå ned i tid fra 4. graviditetsmåned for derved at nedsætte risiko for stress og overbelastning. Nogle fødeafdelinger har mulighed for at give ekstra støtte under graviditeten til særligt sårbare kvinder.

Medicin under graviditet

Det er vigtigt at få talt med behandleren om, hvordan medicinen skal håndteres, om muligt inden man bliver gravid. For nogle kan medicinen undgås i første tredjedel af graviditeten. Det er den periode, hvor fosteret bliver dannet. For andre skal medicinen justeres løbende under graviditeten. Hvis man opdager, at man er gravid og i medicinsk behandling, skal man senest dagen efter kontakte sin behandler. En ubehandlet mani eller svær depression kan sandsynligvis skade fostret. Det er derfor vigtigt sammen med sin psykiater nøje af overveje nødvendigheden af medicinering.

I øvrigt må den enkelte kvindes sygdomsforløb tages i betragtning, når den medicinske behandling skal tilrettelægges. Herunder debuttidspunkt for sygdommen, aktuel alder og antal sygdomsepisoder.

Hvad er risikoen for, at mit barn arver en bipolar lidelse?

En større dansk undersøgelse viser, at risikoen for at blive indlagt inden man fylder 52 år med en bipolar lidelse er 0,5%, hvis ingen af forældrene har haft en bipolar lidelse. Den stiger til 4,4%, hvis en af forældrene har en bipolar lidelse og til 25%, hvis begge forældre har en bipolar lidelse (Gottesman, 2010). Andre undersøgelser viser, at børn af bipolare forældre kan arve mindre stemningssvingninger. Det kan hos nogle blive udmøntet i en øget kreativitet indenfor kunst og forskning.

MEDICINTYPER UNDER GRAVIDITET

Medicintyper der anbefales under graviditet
Lithium kan anbefales, såfremt der efter en samlet vurdering findes behov for stemningsstabiliserende behandling. Risikoen for skader på fostret er, efter hvad vi ved i dag, meget lille. Ved bipolar lidelse med primært eller udelukkende maniske episoder kan lithium, olanzapin, risperidon, quetiapin og clozapin anvendes.

Alternativt perphenazin. Ved bipolar lidelse med primært depressive episoder eller uden svære maniske episoder gennem mange år kan lamotrigin anvendes.
Hvis der er behov for antidepressiva er sertralin og citalopram førstevalg. Fordelen ved sertralin er, at behandlingen tilsyneladende uden problemer kan fortsætte under amning.

Der er ikke konstateret problemer med escitaloprám hos gravide. Fluoxetin er ikke førstevalg, fordi medicinen udskilles langsomt i kroppen hos den nyfødte. Antidepressiva som venlafaxin og duloxetin anbefales ikke som førstevalg, fordi disse stoffer er dårligere undersøgt sammenlignet med de andre. Tricykliske antidepressiva (amitriptylin, clomipramin, imipramin og nortriptylin) synes ikke at være forbundet med øget risiko for misdannelser. Blodprøvekontrol bør udføres løbende under graviditeten ved behandling med tricykliske antidepressiva.

Medicintyper som frarådes under graviditet
Valproat og karbamazepin må ikke anvendes under graviditeten pga. høj risiko for rygmarvsskader hos fostret. Flere nationale anbefalinger fraråder valproat som forebyggende behandling hos alle kvinder i den fødedygtige alder.
Antidepressiva som paroxetin og fluvoxamin, angstmidlet pregabalin og beroligende benzodiazepiner frarådes.

DepressionsForeningens nyhedsbrev

Følg med i foreningen, og få hovedoverskrifterne fra psykiatrien.

Seneste nyhedsbreve