Søg
Close this search box.

Gå til sektionEmnerDel artikel

Blandingstilstand

Kvinde der går på line.

Af overlæge Aksel Bertelsen, Center for Psykiatrisk Forskning, Aarhus Universitetshospital Risskov, og psykolog Krista Nielsen Straarup, Klinik for mani og depression.

Bipolare blandingstilstande er karakteriseret ved, at maniske og depressive symptomer optræder på samme tid eller afløser hinanden med hurtige skift. I det internationale diagnosesystem ICD-10 er tilstanden defineret ved samtidig eller skiftevis optrædende maniske og depressive symptomer gennem 14 dage. Der skal således være mindst to symptomer til stede af hver polaritet.

I forbindelse med blandingstilstande kan der optræde psykotiske symptomer i form af hallucinationer eller vrangforestillinger. Undersøgelser tyder på, at blandingstilstande forekommer ved mere end 40% af alle bipolare episoder, men der er en tendens til, at tilstanden bliver overset og underdiagnosticeret. Selvom symptomer og sværhedsgrad varierer, er tilstanden generelt forbundet med betydelig angst og forpinthed, ligesom behandlingen kan være vanskelig.

Hvordan forløber blandingstilstande?

Blandingstilstande kan optræde som selvstændige episoder eller i forbindelse med overgang fra mani/hypomani til depression eller omvendt. De kan vare timer, dage, uger, måneder og i sjældne tilfælde år. Blandingstilstande optræder hyppigt som allerførste sygdomsepisode i puberteten eller i de unge år og forekommer hyppigere hos kvinder end hos mænd.

De hyppige stemningsskift og hurtige ændringer i tænkning og adfærd bliver af og til fejlagtigt diagnosticeret som borderline personlighedsforstyrrelse. Tilstanden kan kompliceres af et overforbrug eller misbrug af stoffer, der i sig selv har tendens til at forlænge og forværre tilstanden. Hvis blandingstilstanden er præget af tristhed og selvmordstanker kombineret med øget energi og øget handlekraft, skal man være særligt opmærksom på selvmordsrisikoen.

Op mod 40% af alle bipolare episoder indeholder blandingstilstande, hvor mani og depression optræder på samme tid eller med meget hyppige skift. Det skaber forvirring for både ramte og pårørende – og gør det svært at stille den rette diagnose.

Blandingstilstande og omgivelserne

Når en person med bipolar lidelse befinder sig i en blandingstilstand, kan omgivelserne meget let blive forvirrede over de hurtige skift og modsatrettede reaktioner. Pårørende har behov for viden om tilstanden og vejledning i, hvordan de bedst kan hjælpe. Ud over medicinsk behandling er støtte til løbende regulering af stimuli, gøremål og aktiviteter central.

Personlig erfaring med blandingstilstanden

En ung kvinde på 23 år har oplevet tre former for blandingstilstande:

  1. Vågner om morgenen, apatisk, helt tom i hovedet, tung i kroppen og har svært ved overhovedet at overskue at komme i bad. Jeg ligger under dynen helt til kl. 16, hvor jeg pludselig inden for få minutter skifter over og får usædvanlig meget energi og mange ideer, som jeg slet ikke har plads til inde i hovedet. Pludselig skal jeg klare alt på én gang. Jeg har så megen energi, at jeg slet ikke kan holde ud at have den i kroppen. Fx kan jeg finde på at stå hele aftenen på en stepmaskine samtidig med, at jeg ser fjernsyn, sender en masse sms’er og hører høj musik. Tilstanden varer ved, indtil jeg går i seng, falder i søvn og vågner igen, og den depressive tilstand starter forfra.

  2. Jeg skifter inden for 5 minutter. Frem og tilbage hele tiden. Fx kan jeg ligge i sengen og være lammet i tanke og adfærd, og så pludselig rejser jeg mig op og går i gang med at støvsuge, vasker skabe og skuffer, kører virkelig i et højt gear. Så går jeg pludselig i stå igen. Ligger ned, tom i hovedet og er blytung i kroppen. Fem minutter efter er jeg i gang igen. I sådanne perioder aner jeg ikke, hvem jeg selv er, og hvor jeg er henne.

  3. Jeg er oppe og nede på samme tid. Jeg kan være nedtrykt, orker ikke mere, livet er ikke værd leve, og samtidig har jeg unormalt meget energi og løber rundt i lejligheden og skal ordne en masse ting. Jeg kan også ligge i sengen og være trist og handlingslammet samtidig med, at tankerne kører på højtryk med store ideer og planer for fremtiden. Det er den mest mærkelige tilstand.

Typer af blandingstilstande
Den tyske psykiater, Emil Kraepelin, har beskrevet blandingstilstanden ud fra tre hovedkomponenter: stemningslejet, aktivitetsniveauet og tankevirksomheden.

Symptomerne fra de tre hovedkomponenter kan variere uafhængigt af hinanden i blanding eller vekslen. Der kan således optræde flere forskellige typer af blandingstilstande:

• Depressiv forstemning med øget, hurtig og idérig tankegang og rastløs uro/øget aktivitet

• Depressiv forstemning med øget, hurtig og idérig tankegang og inaktivitet/hæmning

• Depressiv forstemning med langsom, idéfattig tankegang og rastløs uro/øget aktivitet

• Manisk opstemthed med langsom, idéfattig tankegang og inaktivitet/hæmning 

• Manisk opstemthed med hurtig, idérig tankegang og inaktivitet/hæmning

• Manisk opstemthed med langsom, idéfattig tankegang og rastløs uro/øget aktivitet

DepressionsForeningens nyhedsbrev

Følg med i foreningen, og få hovedoverskrifterne fra psykiatrien.

Seneste nyhedsbreve