Søg
Close this search box.

Gå til sektionEmnerDel artikel

De fem største myter om depression

To mennesker der skal vælge mellem to veje, fakta eller myter.

Selvom du aldrig selv har oplevet svær depression, kender du sikkert nogen, der har. Depression er nemlig en af de mest udbredte psykiske sygdomme i Danmark.

Ikke desto mindre er der stadigvæk en lang række sejlivede myter omkring depression, hvilket kan gøre det svært at tage det første skridt hen mod behandling. Selvom næsten 80 procent af mennesker med svær depression reagerer på behandling inden for seks uger, får mange ikke den hjælp, de har brug for.

Uanset om du selv eller en anden, du kender, lider af depression, kan det at skelne mellem myter og kendsgerninger bidrage til, at du får eller giver den støtte, som er påkrævet.

Myte 1: Svær depression er et tegn på svaghed

Kendsgerning: Depression har intet at gøre med svaghed. Det er en ubalance i hjernen, og denne kan forårsages af en kombination af gener, kemisk virkende stoffer i hjernen og personlige livsoplevelser. Myten om, at en person med depression bare skal ”tage sig sammen” og komme over det, er meget skadelig. Personer med depression er sårbare over for myten, fordi depression ødelægger dømmekraften og er man overbevidst om at depressionen skyldes en “svag personlighed” eller en “svag karakter”, kan det bidrage til følelserne af personlig skyld og skam.

Myte 2: Depressionen varer evigt


Kendsgerning
: Depression er ikke nødvendigvis længerevarende, men hvis man tænker sådan, kan det virke endnu mere overvældende at føle sig deprimeret. Denne myte kan få folk til at undgå behandling, fordi de tror de skal medicineres for altid. Sandheden er imidlertid, at mange med let til moderat depression vil kunne stoppe med at tage medicin igen.

Myte 3: Depression er en normal livsreaktion

Kendsgerning: At føle sig nedtrykt er ikke det samme som at have en depression. Forestillingen om, at det er normalt for én, der er gammel, syg eller stresset at føle sig deprimeret er en myte. Selv når det er livsomstændigheder, der udløser sygdommen, er svær depression stadig en lidelse, der både kræver og reagerer på behandling. Enhver, der har symptomer på depression hver dag i mere end to uger eller har symptomer, som påvirker evnen til at nyde livet, bør søge behandling.

Myte 4: Antidepressiv medicin er er farlig

Kendsgerning: Forskning har vist, at antidepressiv medicin ofte er et vigtigt element i depressionsbehandling, især når det kombineres med psykoterapi. Myten om at disse stoffer er farlige kan måske stamme fra de advarsler, der blev trykt på mærkater i 2003 af ”Food and Drug Administration”, og som advarede mod den potentielle fare ved antidepressiv medicin til unge mennesker. ”Men advarslerne gælder kun personer, der er 25 år eller yngre”, siger Schilling.

Et andet studie, der blev trykt i ”The Journal of American Medical Association” i 2014, viste, at det, der virkelig synes at øge selvmordstanker hos unge mennesker er en antidepressiv medicindosis , der er højere end gennemsnitligt. (Det samme studie viste, at en højere dosis ikke forøgede risikoen for selvmordstanker hos personer i alderen 25 til 64 år).

”Det vi ved er, at behandling, der inkluderer antidepressiv medicin kan hjælpe personer over 25 år”, udtaler Schilling. ”Mht. yngre personer, så er der større sandsynlighed for, at manglende behandling resulterer i selvmord, set i forhold til behandling med en lavere dosis af antidepressiv medicin.

Myte nr. 5: Depression er ikke farligt

Kendsgerning: to tredjedele af alle selvmord i USA er direkte forbundet med depression.
For unge mennesker er depression den største risikofaktor mht. selvmord. Og de negative faktorer ved depression rækker ud over selvmord. Depression er hovedårsagen til uarbejdsdygtighed hos mennesker i alderen 15 til 44 år. Depression tilskrives også ca. 12 billioner dollars om året mht. tabte arbejdsdage.

DepressionsForeningens nyhedsbrev

Følg med i foreningen, og få hovedoverskrifterne fra psykiatrien.

Seneste nyhedsbreve