Søg
Close this search box.

Gå til sektionEmnerDel artikel

Forskel på depression mellem mænd og kvinder?

I mange år troede man, at dobbelt så mange kvinder som mænd led af depression. Flere forklaringer understøtter antagelsen. Statistikkerne peger også i den retning, eftersom dobbelt så mange kvinder som mænd diagnosticeres med depression.

Dog har nyere forskning påpeget, at forskellen mellem kønnene slet ikke er så stor. Der er et stort antal mænd, der ikke bliver diagnosticeret, fordi de ikke er klar over, at de har depression og derfor heller ikke går til lægen. Derudover bliver mange fejldiagnosticeret, fordi lægerne overser, hvad de fejler.

Mænd

Mænd besøger i gennemsnit lægen sjældnere end kvinder gør. Vi ved, at mænd oftere har en tendens til at se meget let på tegn på sygdom. De vil ikke overreagere og tænker måske, at det ikke er så alvorligt, og at det nok går væk igen.​

​Det kan betyde, at mange mænd aldrig opsøger en læge om deres symptomer og derfor ikke får diagnosen depression, selvom de faktisk har sygdommen.

Nogle mener, at depressionerne ikke bliver opdaget, fordi mænds symptomer viser sig mere atypisk. Fx viser mænd med depression i langt højere grad udadreagerende symptomer såsom øget aggressivitet og irritabilitet. De trækker sig typisk fra deres nærmeste og begynder at arbejde mere. Derudover har mænd også en tendens til at ty til alkohol eller andet misbrug for at glemme deres problemer.

Mange mænd vil derfor få en diagnose eller behandling for en anden sygdom end depression fx misbrug. Mænd er overrepræsenterede i stort set alle misbrugsstatistikker. Det kunne være et tegn på, at der er flere mænd, end vi tror, der har depression, men som ikke får diagnosen.

Forventninger til mænds opførsel

Desuden spiller normer en rolle for, hvordan vi opfatter og reagerer på vores følelser. Normer er de sociale og kulturelle forventninger vi har til os selv og til andres opførsel.

Selvom der er sket store forandringer i vores traditionelle forestillinger om mænd og kvinder, lader vi os stadig påvirke af sejlivede forventninger til, hvordan en “rigtig” mand eller en “rigtig” kvinde skal være og bør opføre sig. Mænd er ofte i højere grad end kvinder underlagt en forventning om, at de skal være uafhængige og “stærke” og dermed ikke vise for mange følelser eller dele deres sårbarhed og smerte. Mange mænd er vokset op med fortællinger om, at “rigtige mænd ikke græder”, eller at det er “tøset” at snakke om følelser. I sidste ende kan det have en indflydelse på, om de søger hjælp og får behandling.

Kvinder

Selvom der er opstået en større bevidsthed om fejldiagnosticerede mænd, er der også en række forklaringer, der peger på, at kvinder er mere sårbare overfor depressioner. Nogle forklarer forskelle med, at kvinder i højere grad er opmærksomme på symptomerne og går til lægen oftere, end mænd gør. Andre faktorer kan være kønshormoner, der kan have stor indflydelse på kvindens humør og sindstilstand. Det er særligt afgørende under og efter graviditet samt ved menstruation.

Andre forklaringer har fokus på, hvordan kvinder er særligt udsatte i samfundet, hvor det bliver forventet, at de både skal være fuld tid på arbejdsmarkedet og varetage de fleste af hjemmets pligter. Desuden er kvinder mere udsat for seksuel vold og misbrug. Det kan også være medvirkende årsager til, at flere kvinder udvikler depression. 

DepressionsForeningens nyhedsbrev

Følg med i foreningen, og få hovedoverskrifterne fra psykiatrien.

Seneste nyhedsbreve